[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WYKONANIE, DRUK I DOSTAWA ZAPROSZEŃ, KART ŚWIĄTECZNYCH ORAZ CZEKÓW PAMIĄTKOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

 

Oferty należy składać  do dnia 15 lipca 2020 roku do godziny 23:59 na adres a.miekwicz@mazowia.eu oraz na adres d.obzejta@mazowia.eu

Uwaga zmiana , ze względu na omyłkę pisarską przy podanym roku w terminie składania ofert !

Termin składania ofert  brzmi : Oferty należy składać  do dnia 15 lipca 2020 roku do godziny 23:59 na adres a.miekwicz@mazowia.eu oraz na adres d.obzejta@mazowia.eu

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres: Printing House, 05-091 Ząbki, ul. Szkolna 30, NIP: 125-075-60-24 reprezentowana przez Pana Tomasza Robaka,

Data wpłynięcia oferty: 14 lipca 2020 r.,

Cena: w części A postępowania – 1353,60 zł brutto,

w części B postępowania – 1840,00 zł brutto,

w części C postępowania – 1199,00 zł brutto,

łącznie – 4392,60 zł brutto.

 

Załączniki:


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-07-08
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-07-08

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content