[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie w trybie bez stosowania ustawy p.z.p. na wykonanie i dostawę materiałów wspomagających działania promujące Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów oraz przesłania ofert.

Oferty należy przesłać na załączonym formularzu do dnia 22 lutego 2024 r(czwartek) do godziny 10:00 na  adres e-mail:  a.miekwicz@mazowia.eu

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – aktualizacja

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy z przyczyn technicznych Wykonawcy, który uzyskał 100,00 pkt –  firma: PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET; ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg; następnym Wykonawcą, który uzyskał największą liczbę punktów tj.: 92,26 pkt jest firma: PHU OLEJNIK Piotr Olejnik; ul. Szwankowskiego 2/3, 01-318 Warszawa; firma ta zaoferowała łączną wartość brutto: 17 220,00 zł i termin wykonania zamówienia 5 dni.

 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-02-14
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-02-14

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content