[ic_wcag]

Aktualności

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc podczas podpisania umów na dofinansowanie z funduszy europejskich w gminie Maciejowice

23 mln zł z UE na inwestycje w gminie Maciejowice

Budowa wału przeciwpowodziowego w gminie Maciejowice oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samogoszczy to inwestycje, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymały ponad 23 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Umowy z beneficjentami podpisali marszałek Adam Struzik oraz członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

Drugi etap przebudowy wału przeciwpowodziowego prawobrzeżnej doliny Wisły

W gminie Maciejowice przebudowany zostanie wał przeciwpowodziowy kl. II na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska. Jest on częścią obwałowania o łącznej długości 26,75 km, stanowiącego zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Maciejowickiej. Prace obejmą: roboty ziemne przebudowy korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienie korpusu wału matą bentonitową na całej jego długości i uszczelnienie podłoża wału przesłoną przeciwfiltracyjną w stopie skarpy odwodnej. Zaplanowano również przebudowę przepustu wałowego, wykonanie umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami i zjazdami wałowymi oraz wykonanie schodów skarpowych. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego doliny Maciejowickiej.

Tytuł projektu: Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 – 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński – etap III w km 23+040+26+900

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Całkowita wartość projektu: 27 913 583,75 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 22 330 867,00 zł

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samogoszczy (gmina Maciejowice)

Prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Samogoszczy obejmą modernizację centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. W ramach inwestycji zaplanowano ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem i ocieplenie ścian zewnętrznych. Projekt przewiduje wymianę okien zewnętrznych i montaż instalacji fotowoltaicznej. Dzięki przeprowadzonym pracom termomodernizacyjnym poprawią się warunki pracy i nauki dla uczniów i nauczycieli.

„Te umowy na dofinasowanie unijne są dla nas w tej gminie niezwykle ważne. Termomodernizacja szkoły jest dla nas niezbędna- od czasów kiedy została wybudowana w 2000 roku, nigdy nie była remontowana. Natomiast budowa trzeciego etapu wałów powodziowych, to dla nas kwestia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W sumie podczas ostatnich 4 lat fundusze europejskie zasiliły teren naszej gminy o ponad 50 mln. zł.”- powiedział Tomasz Kwiatkowski, wójt gminy Maciejowice.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samogoszczy

Beneficjent: Gmina Maciejowice

Całkowita wartość projektu: 2 212 737,15 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 343 185,43 zł

Działanie: 12.1 REACT – EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-04-14
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-04-14

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content