[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Dzień Samorządu Terytorialnego Unia Europejska wspiera rozwój Mazowsza. W tle widać miasto i jego inwestycje

25 lat Samorządu Terytorialnego na Mazowszu

Samorząd terytorialny, jako lokalny podmiot władzy publicznej obchodzi w tym roku jubileusz – 25. rocznicę uchwalenia. Władze lokalne, znające potrzeby swoich mieszkańców, od lat aktywnie realizują swoje cele, podnosząc jakość życia w miastach, gminach czy powiatach. Bilans doświadczeń mazowieckiego samorządu jest ogromny. Świadczą o tym tysiące zrealizowanych inwestycji, które zmieniły region. Dodatkowo obecność Polski w Unii Europejskiej otworzyła możliwość korzystania z funduszy europejskich. Dzisiaj województwo mazowieckie to region z nowoczesną infrastrukturą, to centrum innowacji i biznesu. Przed mazowieckimi samorządami kolejne możliwości, jakie przyniesie Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Samorząd terytorialny jest trwałym elementem współczesnych państw demokratycznych. Zarząd województwa mazowieckiego dba o zrównoważony rozwój,  pobudza aktywność gospodarczą, finansuje inwestycje, takie jak m.in.: budowa, modernizacja dróg, budowa placówek oświatowych i kulturalnych, doposażenie szpitali, inwestycje w transport publiczny, wspiera edukację swoich mieszkańców,
rozwija turystykę, dba o dziedzictwo kulturowe, prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska  naturalnego, buduje wodociągi i kanalizacje, wspiera strażaków, sołectwa oraz koła gospodyń wiejskich.

 

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza

 

Na rzecz mazowieckich samorządów pracują radni, wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie i marszałkowie, pracownicy samorządowi, członkowie związków i stowarzyszeń samorządowych. Grupa ta bardzo aktywnie korzysta z pomocy Unii Europejskiej.  Na Mazowszu w ramach ostatniej perspektywy finansowej, co trzeci projekt został zrealizowany przez samorządy. To pokazuje determinację w działaniu i zaangażowanie. Zrealizowane inwestycje dotyczyły np. działań na rzecz środowiska i ograniczania zmian klimatu, a także cyfryzacji. Kolejnym obszarem było zwiększanie konkurencyjności gospodarki, rozwój niskoemisyjnego transportu, czy też rozwój edukacji i opieki zdrowotnej.  Wsparcie kierowane było także do osób najbardziej potrzebujących – osób starszych, z niepełnosprawnościami,  w kryzysie bezdomności. A to tylko przykłady działań zrealizowanych przez jednostki samorządowe. Obecność w Unii Europejskiej dodała skrzydeł wszystkim samorządom, a dzięki środkom europejskim nasz region wypiękniał i z efektów korzystają na co dzień wszyscy mieszkańcy.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-05-29
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-05-29

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content