[ic_wcag]

Aktualności

Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie z Unii Europejskiej czterech projektów z zakresu cyfrowej edukacji

5 mln zł z Unii Europejskiej na poprawę jakości nauczania w Warszawie, Legionowie, Błoniach i Górze Kalwarii

Dzięki funduszom europejskim do mazowieckich szkół trafi sprzęt cyfrowy i oprogramowanie, które wpłyną na jakość nauczania, a także zabezpieczą placówki oświatowe na wypadek powrotu nauki zdalnej. Skorzystają uczniowie i nauczyciele. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego cztery projekty otrzymają ponad 5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci. W spotkaniu udział wzięła wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska oraz radni województwa Izabela Ziątek i Piotr Kandyba.

– Ponad 5 mln zł na oświatę i informatyzację pozwoli kupić tak potrzebny sprzęt do szkół, gdy pandemia za chwilę może znowu nam zagrażać. Wsparcie młodzieży w nauce zdalnej, w nauce innowacji to ważna kwestia – podkreślała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Lepsze warunki do nauki dla uczniów warszawskich szkół

Jednym z podstawowych zadań samorządów jest zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży. Pomagają w tym również fundusze z Unii Europejskiej. Dzięki ponad 3,3 mln zł dofinansowania miasto st. Warszawa zakupi do placówek oświatowych komputery i technologie niezbędne do prowadzenia nauczania zdalnego.

– Widać, że pandemia jest i się rozwija, notujemy skok zachorowań. Przez Covid-19, już wiemy, że dzieci straciły 2,5 roku w edukacji, ponad 17 tys. dzieci nie miały sprzętu w domu. Pomagaliśmy organizować komputery, żeby młodzież mogła się uczyć. Każdy sprzęt jest niezwykle ważny, a dodam, że w Warszawie mamy ponad 600 szkół. Zapewniamy też miejsca w szkołach ukraińskim dzieciom. Tylko z jednego rocznika przyjęliśmy już 17,5 tys. dzieci – mówiła wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska.

M.st. Warszawa stworzyło plan cyfryzacji oświaty, we wdrażaniu którego pomoże realizacja właśnie tego projektu.
Będzie to m.in. 230 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli, a także oprogramowanie komputerowe wraz z niezbędnymi licencjami (w sumie 8,8 tys. licencji). Dzięki wsparciu europejskiemu udostępnione zostaną usługi on-line umożliwiające pracę zespołową, jak również komunikację na linii uczeń-nauczyciel. Dodatkowe narzędzia e-usługowe wprowadzone zostaną na platformie Eduwarszawa.pl. W planach jest także stworzenie gry edukacyjnej, która usprawni naukę zdalną. Dzięki realizacji projektu szkoły podstawowe będą lepiej przygotowane do nieprzewidywalnych warunków pandemicznej rzeczywistości, a także zyskają szersze możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Z efektów projektu skorzystają uczniowie i kadra pedagogiczna, w tym ze szkół specjalnych z oddziałami integracyjnymi.

 

Tytuł projektu: Rozwój systemu zdalnej edukacji na terenie m.st. Warszawy

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 11 050 850,63 zł

Dofinansowanie z UE: 3 364 160 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

 

Nowoczesne formy nauczania w legionowskich szkołach

– Dzisiaj samorządy mają problem z utrzymaniem bieżących wydatków, miasto Legionowo otrzymało 350% podwyżki na prąd dla jednostek oświatowych, cieszą nas pieniądze z Unii Europejskiej i mozliwości– informował prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.

Na wysoki poziom edukacji stawia także Legionowo. Przyznane dofinansowanie z UE to szansa dla uczniów na naukę w nowoczesnym wydaniu. Nowy sprzęt komputerowy, tablety, drukarki, kamery, w tym internetowe, projektory, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu trafią do pięciu placówek: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie (SP1), Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (SP2), Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego (SP3), Szkoły Podstawowej nr 7 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (SP7), Szkoły Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty (SP8). Taka pomoc ucieszy uczniów, nauczycieli i rodziców, bo potrzeby w edukacji wciąż są ogromne. Dodatkowe korzyści to po wprowadzenie nowoczesnych form nauczania, większa aktywność młodzieży, ciekawe interaktywne zajęcia. A jeśli wróci pandemia, sprzęt będzie wykorzystywany do nauki zdalnej.

 

Tytuł projektu: Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby nauczania zdalnego i nowoczesnych form edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Legionowo

Beneficjent: Gmina Miejska Legionowo

Całkowita wartość projektu: 762 115,93 zł

Kwota dofinansowania: 557 236,00 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

 

Podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w Gminie Błonie

– Każde otrzymane środki są ważne dla naszej gminy. Dzięki temu możemy realizować inwestycje, podnosić jakość życia mieszkańców, a środki własne możemy przeznaczać na inne cele – mówił Zenon Reszka, burmistrz gminy Błonie.

Kolejny projekt zrealizuje gmina Błonie. Fundusze europejskie wpłyną na edukację ponad 1,3 tys. uczniów, w tym 79 z niepełnosprawnościami. Zakupione wyposażenie IT trafi do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hugona Kołłątaja, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu oraz do I Liceum Ogólnokształcącego.

Tytuł projektu: E-szkoły w Gminie Błonie

Beneficjent: Gmina Błonie

Całkowita wartość projektu: 368 336,03

Kwota dofinansowania: 275 208,80

Działanie: 2.1 E-usługi

 

Nowy sprzęt i oprogramowanie dla 11 szkół z Gminy Góra Kalwaria

– Wyposażymy pracownie komputerowe we wszystkich szkołach z terenu gminy Góra Kalwaria. Gdyby nie dofinansowanie z Unii Europejskiej, nie zrealizowalibyśmy tego projektu dla naszej młodzieży – dodał Arkadiusz Strzyżewski burmistrz miasta i gminy Góra Kalwaria.

Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zajęć z robotyki i programowania – 144 stanowiska, a także wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK to główne założenia projektu, który zrealizuje gmina Góra Kalwaria. Pomogą fundusze europejskie. Do 11 szkół podstawowych trafi taki sprzęt jak: monitory interaktywne, klocki do robotyki, tablice interaktywne czy komputery przenośne. Ze wsparcia skorzysta ponad 2,3 tys. uczniów i ponad 390 nauczycieli. W tej grupie będą także uczniowie z niepełnosprawnościami. Projekt ma charakter innowacyjny.

Przygotowane zostaną materiały dydaktyczne pt: „Metody aktywizujące w pracy z uczniem z wykorzystaniem zestawów do robotyki i programowania, dla każdego z dwóch poziomów nauczania”.

Nowo zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej, w nauce hybrydowej oraz w formule zdalnej. Zwiększą się możliwości prowadzenia zajęć z dostępem do ciekawych pomocy dydaktycznych, dzięki czemu poprawi się atrakcyjność lekcji.

 

Tytuł projektu: Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii COVID-19

Beneficjent: Gmina Góra Kalwaria

Całkowita wartość projektu: 1 198 736,40

Kwota dofinansowania: 839 264,00

Działanie: 2.1 E-usługi

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-07-13
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-07-13

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content