[ic_wcag]

Aktualności

Blisko 12 mln zł na remont warszawskich zabytków oraz walkę z COVID-19

Dzięki wsparciu z UE odnowione zostaną zabytkowe budynki Pałacyku Konopackiego oraz Teatru Baj na warszawskiej Pradze. Dofinansowano także doposażenie trzech szpitali  w związku z wciąż trwającą pandemią COVID-19. Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego na te działania przyznano blisko 12 mln zł w ramach programu regionalnego  dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM). Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz przedstawiciele  m.st. Warszawy.

Odnowa zabytkowego Pałacyku Konopackiego

Warszawska Praga już od kilku lat zmienia swoje oblicze, stając się atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu. Pomagają w tym fundusze europejskie. Prawie 5 mln zł z programu regionalnego przeznaczone zostanie na sfinansowanie kosztów modernizacji zabytkowego Pałacyku Konopackiego oraz zagospodarowania jego otoczenia. Ten pochodzący z XIX wieku pierwszy murowany budynek Nowej Pragi zlokalizowany jest przy ulicy Strzeleckiej. Przed rozpoczęciem remontu obiekt był w fatalnym stanie, wymagał osuszenia i odgrzybienia, prac przy fundamentach, renowacji zniszczonej elewacji, zamontowania drzwi, okien i przeprowadzenia wielu prac wykończeniowych we wnętrzach. Dzięki temu już niedługo stanie się miejscem tętniącym życiem, również dzięki działalności Domu Kultury „Praga” który znalazł tu swą siedzibę.

Tytuł projektu: Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi

Beneficjent: Miasto stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 10 168 049,66 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 999 999,24 zł

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

Remont Teatru Baj

Fundusze europejskie wspierają najstarszy w Polsce teatr lalek. Rewitalizacja zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ulicy Jagiellońskiej zyskała dofinansowanie z UE. Pozwoli to na sfinansowanie części kosztów gruntownego remontu i modernizacji, które objęły m.in.: odnowienie wejścia do teatru od strony frontowego dziedzińca, przygotowanie nowoczesnych sal teatralnych oraz przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej Muzeum Lalek. Obiekt zyskał wyposażenie techniczne, garderoby, a także został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Odnowiony budynek łączy w sobie funkcje kulturalne i oświatowe, dając przestrzeń zarówno dla działalności teatralnej, jak i przedszkolnej.

„Bardzo ważną funkcją tych projektów jest nie tylko funkcja kulturalna, którą będziemy utrzymywali, czy   rewitalizacja jako element ratowania bardzo cennych zabytków na warszawskiej Pradze, ale to również bardzo ważny projekt społeczny, ponieważ liczymy, że dzięki niemu Praga bardzo się ożywi – powiedział Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy”.

Tytuł projektu: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 26 406 465,74 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 998 791,58 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

Trwa walka z pandemią COVID-19

„Wciąż trwa pandemia i nie możemy o tym zapomnieć. Środki unijne cały czas trafiają do mazowieckich szpitali, tym również warszawskich. Na walkę z pandemią do tej pory wydaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektu „covidowego” prawie 480 mln zł. To jest największy projekt w ze wszystkich regionalnych programów operacyjnych w Europie. Większego nie ma – powiedział Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego”.

Zarząd województwa mazowieckiego zdecydował o przyznaniu aż 6 mln zł z UE na sprzęt do ratowania zdrowia i życia pacjentów trzech warszawskich szpitali. W ramach projektu uwzględniono doposażenie Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej, Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Szpitala Południowego. Dofinansowanie pozwoli na pokrycie kosztów zakupu aparatury medycznej i środków ochrony osobistej potrzebnych do walki z pandemią COVID-19. Są wśród nich m.in.: łóżka do intensywnej terapii, aparaty do terapii nerko-zastępczej, stacje pomp infuzyjnych, kardiomonitory, aparaty EKG, czy respiratory.

  

Tytuł projektu: Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 9 487 495,46 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 6 000 000,00 zł

Działanie: 6.3 Wsparcie ochrony zdrowia w ramach ZIT w związku z epidemią COVID-19

 

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-07-28
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-07-28

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content