[ic_wcag]

Aktualności

Termomodernizacja budynków służących mieszkańcom gminy Wieniawa. W tle zdjęcia z podpisania umowy.

Budynki służące mieszkańcom gminy Wieniawa przejdą termomodernizację dzięki Funduszom Europejskim. Realne korzyści dla podopiecznych, pracowników oraz interesantów wieniawskich instytucji

W regionie radomskim kolejne budynki użyteczności publicznej przejdą kompleksową modernizację energetyczną oraz termomodernizację. Gmina Wieniawa zainwestuje fundusze europejskie w remont budynku Zarządu Gospodarki Komunalnej, budynku Domu Seniora oraz Urzędu Gminy. Inwestycja ma charakter ekologiczny i społeczny. Budynki zmienią się w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, estetyki i funkcjonalności. Gmina Wieniawa otrzyma na ten cel ponad 2,2 mln zł dofinansowanie z Unii Europejskiej. Środki pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM). Umowę z beneficjentem podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Realne działania Unii Europejskiej w regionie radomskim

Dbanie o środowisko naturalne, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także zmiana komfortu w korzystaniu z budynków użyteczności publicznej to główne założenia projektu, który zrealizuje gmina Wieniawa. Pomogą środki europejskie. Prace termomodernizacyjne przeprowadzone zostaną w budynkach: Zarządu Gospodarki Komunalnej, Domu Opieki Seniora w Komorowie oraz Urzędu Gminy Wieniawa. Korzyści dla mieszkańców będą nieocenione. Będzie cieplej, oszczędniej i nowocześniej.

W budynkach wnioskodawca wykona takie prace jak: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi, modernizacja oświetlenia oraz instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropodachów, a dodatkowo montaż instalacji fotowoltaicznych.

Po zrealizowaniu projektu, we wszystkich placówkach zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dzięki wymianie okien w pomieszczeniach będzie ciepło i komfortowo. Kolejne plusy to ograniczenie kosztów eksploatacji obiektów, a także zwiększenie ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

 

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieniawa

Beneficjent: Gmina Wieniawa

Całkowita wartość projektu: 3 726 230,89 zł

Dofinansowanie z UE: 2 221 695,09 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-12-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-12-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content