[ic_wcag]

Aktualności

Budynki służące mieszkańcom Legionowa przejdą termomodernizację dzięki Funduszom Europejskim. Realne korzyści dla uczniów i pracowników legionowskich urzędów

Kolejne budynki użyteczności publicznej na Mazowszu poddane zostaną kompleksowej modernizacji energetycznej oraz termomodernizacji. Tym razem Legionowo, beneficjent środków europejskich, wyremontuje budynku użyteczności publicznej. Na realizację inwestycji Legionowo otrzyma prawie 1,8 mln zł dofinansowanie z UE. Środki pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM). Umowę z beneficjentem podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

 

Fundusze Europejskie wspierają Mazowsze

Legionowo od lat dba o klimat i to kolejna proekologiczna inwestycja realizowana dzięki środkom z UE. Remonty zostaną przeprowadzone w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Profilaktyki oraz w Urzędzie Miasta Legionowo. Budynki zmienią się w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, estetyki i funkcjonalności.  Z efektów, przez lata, będą korzystać uczniowie, nauczyciele, podopieczni, pracownicy instytucji.

W budynkach wnioskodawca wykona takie prace jak: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja oświetlenia oraz instalacji centralnego ogrzewania, wymiana drzwi, ocieplenie stropodachów, a dodatkowo na budynku UM Legionowo nastąpi montaż instalacji fotowoltaicznych.

Po zrealizowaniu projektu, we wszystkich placówkach zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną. W budynku OPS, który został zbudowany w latach 40-tych XX wieku, kluczową kwestią jest zniwelowanie ubytków ciepła. Dzięki wymianie okien w pomieszczeniach będzie ciepło i komfortowo. Kolejne plusy to ograniczenie kosztów eksploatacji obiektów, a także zwiększenie ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Legionowo

Beneficjent: Gmina Miejska Legionowo

Całkowita wartość projektu: 3 798 161,06 zł

Dofinansowanie z UE: 1 769 008,11 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-11-29
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-11-29

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content