[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Zmieniaj z nami Mazowsze, głosuj w Budżecie Obywatelskim Mazowsza.

Budżet Obywatelski Mazowsza – 8 czerwca ruszy głosowanie

Zachęcamy do głosowania w III edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wybór będzie bardzo różnorodny ponieważ zgłoszonych zostało aż 329 projektów. Na realizację tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza władze regionu przeznaczyły 25 mln zł. Głosowanie rozpocznie się 8 czerwca 2022 r. Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt. To realny wpływ na rozwój naszego województwa.

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Województwa Mazowieckiego, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku najwięcej, bo aż 69 projektów dotyczy kultury, ochrony zabytków i opieki nad nimi. Drugimi najczęściej zgłaszanymi przedsięwzięciami były te związane z promocją i ochroną zdrowia oraz transportem zbiorowym i drogami publicznymi (wpłynęło po 58 projektów w ramach każdego zadania). Nieco mniej, bo 57 projektów wpłynęło w kategorii edukacja publiczna. 25 pomysłów dotyczy kultury fizycznej i turystyki, 23 – bezpieczeństwa publicznego, 12 – zagospodarowania przestrzennego, 11 – ochrony środowiska, 7 – pomocy społecznej, 4 – wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, 3 – tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, a 2 – modernizacji terenów wiejskich.

Kto może wziąć udział?

Głosować może każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego. Warto interesować się swoją lokalną ojczyzną i mieć realny wpływ na jej rozwój. Oddając głos możemy zmienić wizerunek swojego otoczenia. Głosowanie potrwa od 8 czerwca do 30 czerwca 2022 r. Swoje typy możemy oddać elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na stronie bom.mazovia.pl.

Więcej szczegółów na temat Budżetu Obywatelskiego Mazowsza znajduje się na stronie bom.mazovia.pl


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-05-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-05-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content