[ic_wcag]

Aktualności

Do końca grudnia Mazowsze przedstawi plan konkursów o fundusze z nowej perspektywy UE na pierwsze półrocze 2023 roku

Jeszcze przed świętami w tym roku chcielibyśmy pokazać te konkursy, które będą rozpisane w pierwszym i drugim kwartale 2023 roku. Chcemy dać szansę wszystkim, którzy będą aplikować, w szczególności jednostkom samorządu terytorialnego, żeby mogły się przygotować dokumentacyjnie – poinformował dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, Mariusz Frankowski.

W rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP w trakcie Forum Rozwoju Mazowsza Frankowski zwrócił uwagę na istotne różnice pomiędzy nową perspektywą finansową UE na lata 2021-27, a obecną.

„Najważniejszą różnicą jest to, że już na starcie mamy opóźnienie. Ono zawsze było, jednak teraz jest większe niż w poprzednich okresach programowania i obecnie wynosi już około pół roku. Po drugie mamy krótszy okres wydawania tych pieniędzy. Do tej pory obowiązywała zasada n+3, co oznaczało, że mieliśmy trzy lata po zakończeniu projektu na jego zamknięcie. W tej chwili będzie obowiązywała zasada n+2. To będzie wymagało bardzo dużej mobilizacji wszystkich stron, zarówno tych, którzy mają realizować te projekty, czyli beneficjentów środków unijnych – samorządów, przedsiębiorców, szpitali, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, ale też po stronie instytucji realizujących projekty, czyli tych, które wdrażają, przyjmują, rozliczają te projekty, przekazują wnioski do Komisji Europejskiej” – zaznaczył Frankowski.

Dyrektor MJWPU wskazał również na różnice dotyczące obszarów objętych finansowaniem w nowej perspektywie unijnej.

„Pieniądze związane z ekologią, szczególnie z Zielonym Ładem stanowią absolutny priorytet w tym okresie programowania, podobnie jak cyfryzacja” – podkreślił Frankowski. „Wraca możliwość finansowania inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w obecnej perspektywie tego nie było. Wraca możliwość finansowania wprost projektów turystycznych i kulturalnych, do tej pory tego nie było. Mamy rozszerzone finansowanie w zakresie transformacji energetycznej i finansowanie magazynów energii” – dodał.

Frankowski zwrócił również uwagę, że dzięki podziałowi statystycznemu Mazowsza w nowej perspektywie unijnej województwo będzie faktycznie podzielone na dwa regiony z różnymi zasadami finansowania projektów. „W ośrodku centralnym mamy 50 proc. dofinansowania, podczas gdy poza nim to jest aż 85 proc.” – powiedział.

Dyrektor MJWPU poinformował, że szczegóły dotyczące konkursów zaplanowanych na pierwsze półrocze przyszłego roku zostaną zaprezentowane w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

„Na pewno jeszcze przed świętami w tym roku chcielibyśmy pokazać te konkursy, które będą (rozpisane – PAP) w pierwszym i drugim kwartale roku 2023. Chcemy dać szansę wszystkim tym, którzy będą aplikować, w szczególności jednostkom samorządu terytorialnego w przypadku projektów infrastrukturalnych, żeby mogły się przygotować dokumentacyjnie” – powiedział Frankowski. „Przygotowanie dokumentacji środowiskowej, pozwoleń na budowę, studium wykonalności, audytów energetycznych (…) wymaga czasu, więc im szybciej ten sygnał od nas wyjdzie, tym więcej czasu dla potencjalnych beneficjentów na przygotowanie swoich projektów” – dodał.

 

źródło: EuroPAP News


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-12-12
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-12-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content