[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Hasło Dodatkowe 11 mln zł z Unii Europejskiej na wsparcie ratowników medycznych na granatowym tle z motywem wirusa

Dodatkowe 11 mln zł z Unii Europejskiej na wsparcie ratowników medycznych

Samorząd Mazowsza zdecydował o przyznaniu 11 mln zł dodatkowych środków z Unii Europejskiej na wsparcie stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego w związku z działaniami ograniczającymi epidemię COVID-19. Fundusze przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla ratowników medycznych w związku z pracą w warunkach zagrożenia. Tym samym całkowita wartość projektu wyniesie prawie 69 mln zł, a dofinansowanie przekroczy 64 mln zł. Wkład z Unii Europejskiej to aż 55,1 mln zł z programu regionalnego na lata 2014-2020.

Unia Europejska wspiera mazowieckie placówki medyczne, również w kontekście działań podjętych na rzecz ograniczania epidemii koronawirusa. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik wsparcie dla ratowników medycznych to jeden z trzech covidowych projektów unijnych realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. – Ich łączna wartość to już ponad 600 mln zł.

Dzięki funduszom europejskim pomocą objętych zostało 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego z Warszawy, Ostrołęki, Siedlec, Płocka i Radomia. Pieniądze z programu regionalnego przeznaczono dotychczas   na wynagrodzenia, dodatki specjalne za pracę w godzinach nadliczbowych i warunkach szczególnego zagrożenia. Dzięki dofinansowaniu możliwe było zatrudnienie dodatkowych osób wspierających zespoły ratownicze w dezynfekcji. Konieczne było odpowiednie przygotowanie personelu, w czym pomogły szkolenia sfinansowane ze środków europejskich. Wsparcie obejmowało również zapewnienie posiłków, tymczasowych miejsc pobytu dla ratowników, czy utylizację odpadów medycznych.

Samorząd Mazowsza realizuje projekt we współpracy z:

Projekt pozakonkursowy pt. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” realizowany jest z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Wartość projektu wynosi 68,8 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 55,1 mln zł, a z budżetu państwa – 8,8 mln zł. Wkład własny Województwa Mazowieckiego wynosi 4,9 mln zł.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekroczyło już ponad 8,2 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Dowiedz się więcej!


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-05-05
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-05-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content