[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie wspierają edukację przedszkolną. Obok jest zdjęcie przedstawiające małe dzieci siedzące na podłodze w przedszkolu i grające na instrumentach muzycznych, dzieci są wesołe.

Dodatkowe miejsca w przedszkolach i więcej zajęć dla najmłodszych dzięki Funduszom Europejskim – ogłaszamy wyniki konkursu

Przedszkole to ważny etap w rozwoju dzieci. Warto do niego chodzić i poznawać świat w gronie rówieśników. Środki europejskie w programu regionalnego pomogą w realizacji 10 projektów dotyczących edukacji przedszkolnej. Będą to m.in. dodatkowe miejsca w placówkach oraz wprowadzenie zajęć rozwijających dzieci. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymają ponad 4,1 mln zł dofinansowania  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Fundusze europejskie wspierają przedszkola

Konkurs, który przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych daje możliwości placówkom wychowania przedszkolnego utworzenia nowych miejsc dla najmłodszych, w tym na dostosowanie przedszkoli do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami. Za przyznane środki europejskie będzie można kupić m.in. wyposażenie do przedszkola – meble, sprzęt cyfrowo-komputerowy, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne – zabawki, gry, a także zbudować przestrzeń wspierającą rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci.

– W ramach konkursu z Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna, wsparcie otrzymają nie tylko dzieci prawidłowo się rozwijające ale także dzieci z niepełnosprawnościami, np. z autyzmem, dzieci nie mówiące czy z zaburzeniami emocjonalnymi. To są bardzo ważne projekty, bo etap dzieciństwa kształtuje młodego człowieka i wpływa później na jego dorosłe życie – podkreśla zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Dzięki funduszom europejskim w Przedszkolu Bajkowy Świat w Jasieńcu powstanie 15 dodatkowych miejsc. Rozszerzona zostanie również oferta edukacyjna, z której skorzysta 65 dzieci. Kwalifikacje zawodowe podniesie 11 nauczycieli. Zaplanowane zostały szkolenia z zakresu kodowania i pracy z dzieckiem autystycznym. Wnioskodawca zakupi potrzebne meble (krzesełka, stoliki, meble do szatni, szafy), pomoce dydaktyczne (gry, książki, układanki) i zabawki. Będzie też nowy plac zabaw. Realizacja projektu podniesie dostępność i  jakość edukacji w przedszkolu.

Tytuł projektu: Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Jasieniec

Beneficjent: Gmina Jasieniec

Całkowita wartość projektu: 418 301,66 zł

Kwota dofinansowania: 334 641,30 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Dwujęzyczne Przedszkole Happy Academy z Sierpca pozyskało środki unijne na dostosowanie istniejących miejsc w placówce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Będzie to zakup niezbędnego sprzętu do terapii sensorycznej, zakup narzędzi do diagnozy i terapii (np. magiczny dywan, żyrandol światłowodowy, kolumna wodna, Okulary VR). Plac zabaw również wzbogaci się o nowe wyposażenie. Będzie to m.in. sensoryczna ścianka wspinaczkowa, tablica kredowa do terapii sensorycznej, ścianka sensoryczna do malowania i pisania. W przedszkolu będą mogły odbywać się takie terapie jak: terapia ręki, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy, zajęcia relaksacyjno-wyciszające, nauka umiejętności koncentrowania uwagi oraz pamięci. W ramach projektu będzie możliwość realizacji zajęć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych po odpowiedniej  diagnozie . Ze wsparcia skorzysta ok. 25 dzieci oraz nauczyciele, którzy uzupełnią swoje kwalifikacje odpowiednimi kursami.

Tytuł projektu: Be Happy. Dostosowanie infrastruktury wraz z wdrożeniem nowej oferty dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w Dwujęzycznym Przedszkolu „Happy Academy”

Beneficjent: Edu – Inicjatywa Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 457 436,48 zł

Kwota dofinansowania: 365 852,48 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Dzieci z autyzmem z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AaKuKu w Sochaczewie już niebawem będą korzystać z dodatkowych możliwości wsparcia ich rozwoju. Za przyznane dofinansowanie zaplanowano m.in. rozwijanie samoobsługi, sensoplastykę, która wspiera zmysły dzieciaków, rozwój komunikacji, a także alpakoterapię i zajęcia multimedialne. Wnioskodawca zakupi potrzebny sprzęt – tablicę interaktywną, programy multimedialne rozwijające mowę, huśtawki, trampoliny, kształty, projektor świetlny i kolumnę wodną. Pracownia SI również zostanie doposażona np. ławki i platformy podwieszane (nie cross financing), igloo sensoryczne, światłowody, przyrządy do aromaterapii, panele sensoryczne Wsparcie przewidziane jest dla 12 dzieci i 9 nauczycieli (szkolenia z MAKATONA, PECS).

Tytuł projektu: Nowe możliwości dla dzieci z autyzmem z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AaKuKu

Beneficjent: AaKuKu Centrum Terapii Agnieszka Gołębiewska

Całkowita wartość projektu: 478 984,63 zł

Kwota dofinansowania: 382 164,63 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.1.4 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-4-edukacja-dla-rozwoju-regionu-dzialanie-10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-4-edukacja-przedszkolna-rpma-10-01-04-ip-01-14-099-21/


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-02-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-02-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content