[ic_wcag]

Aktualności

Edukacja dla rozwoju regionu – prosty język w konkursie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU).

Uprościliśmy język dokumentacji kolejnego konkursu Funduszy Europejskich. Tym razem to Poddziałanie 10.1.4 RPO WM a wsparcie skierowane jest do  ośrodków wychowania przedszkolnego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu, poprawią edukację i rozwój dzieci. Zwiększą dostępność do edukacji przedszkolnej, w tym najmłodszych z niepełnosprawnościami.

Prosty język w regulaminie

Tak. Napisaliśmy go zgodnie z zasadami prostego języka. Wprowadzone przez nas zmiany i uproszczenia pomogą Ci rozeznać się w regulaminie konkursu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Organ prowadzący ośrodek wychowania przedszkolnego, którego dotyczy wsparcie.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-4-edukacja-dla-rozwoju-regionu-dzialanie-10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-4-edukacja-przedszkolna-rpma-10-01-04-ip-01-14-099-21/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/101-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-1014-edukacja-przedszkolna-5/


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-05-13
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-05-13

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content