[ic_wcag]

Aktualności

Efektywność energetyczna Mazowsza – cele i wyzwania

W Warszawie odbyły się obrady Pierwszego Regionalnego Okrągłego Stołu  dotyczący finansowania efektywności energetycznej w województwie mazowieckim. W wydarzeniu udział wzięli samorządowcy, eksperci związani z branżą energetyczną, przedstawiciele urzędów, fundacji, uczelni wyższych, a także agencji energetycznych. Spotkanie odbyło się w ramach projektu RoundBaltic, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla obszaru energetycznego. O wsparciu efektywności energetycznej przez fundusze europejskie oraz o efektach unijnych inwestycji opowiedział Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

Spotkanie odbyło się pod  honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Organizatorami było  stowarzyszenie polskich agencji energetycznych SAPE, w imieniu którego działała Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z Warszawy oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Unia Europejska  wspiera efektywność energetyczną

W odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią Unia Europejska przygotowała wspólny plan odbudowy dla Europy, tzw. NextGenerationEU.  Jednym z jego głównych elementów jest instrument REACT-EU, z którego Mazowsze otrzymało ponad 25 mln euro dodatkowych środków na realizację inwestycji wspierających ekologiczną i cyfrową odbudowę gospodarki. Na Mazowszu są to inwestycje termomodernizacyjne.

Dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski zaprezentował efekty realizowanych projektów w naszym regionie, podkreślając ogromne znaczenie i rolę funduszy europejskich. To dzięki pieniądzom z programu regionalnego na lata 2014-2020, możliwe były inwestycje np. w odnawialne źródła energii, kogenerację, termomodernizacje budynków. Dodatkowo realizowane działania dotyczyły budowy ścieżek rowerowych i parkingów „Parkuj i Jedź”, rozwoju mobilności miejskiej i wymiany starych urządzeń grzewczych. Fundusze europejskie sprawiły, że  tempo zmian jest szybsze i zwiększyła się świadomość ekologiczna. Beneficjenci środków unijnych najwięcej realizują projektów właśnie z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

– Środki z UE na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną  to kwota 1,7 mld zł. Dofinansowanie uzyskało  470 projektów, a na energetycznej mapie Mazowsza widać skalę działań mazowieckich beneficjentów. Każdy region walczy o czyste powietrze, wzrost udziału OZE, o ekologiczne rozwiązania czy oszczędności energetyczne. To są priorytety – podkreślał dyrektor Mariusz Frankowski.

Wśród efektów dofinansowanych inwestycji są:

 • Gmina Myszyniec – montaż ponad 500 sztuk instalacji kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych na 10 budynkach użyteczności publicznej (m.in. szkołach, parafii, remizie strażackiej) a także 260 sztuk instalacji fotowoltaicznych na domach mieszkańców;
 • 57 wybudowanych lub przebudowanych parkingów „Parkuj i Jedź”, nowych 5,6 tys. miejsc postojowych – np. w Siedlcach, Wyszkowie, parking w Ząbkach przy ul. Orlej, w Łochowie, w Sokołowie Podlaskim;
 • 572 zmodernizowane energetycznie budynki urzędów, szkół, szpitali, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, instytucji kultury – n termomodernizacja budynku urzędu gminy w Starej Błotnicy, Budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wyszkowie, budynku Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.

Dyrektor Frankowski poruszył również kwestię wyzwań pojawiających się podczas realizacji projektów, a także przedstawił sugestie dla przyszłych beneficjentów ubiegających się o środki europejskie, np. przestrzeganie zasad Prawa Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności  czy przygotowywanie projektu na podstawie analizy potrzeb.

Co jeszcze było w programie?

W bogatej agendzie wydarzenia znalazły się takie tematy jak:

W Pierwszym Regionalnym Okrągłym Stole udział wzięło ponad 100 uczestników zaangażowanych w projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej w budynkach i przedsiębiorstwach regionu. Gośćmi byli przedstawiciele władz samorządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych publicznych i prywatnych, doradcy energetyczni, naukowcy.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie https://nape.pl/roundbaltic-mazowieckie/

Dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski prezentuje efekty realizowanych projektów w ramach programu regionalnego z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski prezentuje efekty realizowanych projektów w ramach programu regionalnego z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Wytwarzający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Czas udostępnienia:
 • 2022-06-10
 • Czas wytworzenia:
 • 2022-06-10

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content