[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice widać tekst MEDIA TRIPS oraz scenkę przedstawiającą wywiad dziennikarki z mężczyzną. W tle widać pociąg, osobę na rowerze oraz bloki mieszkalne.

#EUinmyRegion media trips – oferta studiów dla dziennikarzy

Aby lepiej poznać Unię Europejską, warto ją bliżej poznać i zrozumieć. Teraz jest dobra okazja, bo Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków na wyjazdy studyjne #EUinMyRegion. Oferta skierowana jest do dziennikarzy z mediów lokalnych i regionalnych oraz tych piszących na temat Unii Europejskiej.

Media kształtują nasz światopogląd, mają wpływ na nasze wybory i zachowania. W zakresie lepszego poznania i zrozumienia polityki UE wśród dziennikarzy, Komisja Europejska proponuje wycieczkę medialną #EUinMyRegion. Jest to program studiów dla dziennikarzy z mediów lokalnych i regionalnych, a także redaktorów piszących informacje na temat Unii Europejskiej.

Aktywne dni w Brukseli

Wizyta studyjna w Brukseli to dwa dni sesji poświęconych instytucjom, strukturze i procedurom unijnym, polityce spójności, zagadnieniom jak Unia Europejska radzi sobie z nadużyciami finansowymi i niewłaściwym zarządzaniem funduszami europejskimi. Dodatkowo odbędą się spotkania z krajowymi ekspertami Komisji Europejskiej oraz wizyty w miejscach realizacji projektów lub wizyty w innych instytucjach. W każdej wizycie studyjnej weźmie udział około 40 dziennikarzy ze wszystkich państw członkowskich.
Przedstawiciele mediów, po zakończeniu programu, zdobędą cenną wiedzę na temat roli Unii Europejskiej w rozwoju regionów, a także poznają zasady polityki spójności oraz poznają funkcjonowanie unijnych instytucji. Wartością dodaną będą kontakty z innymi dziennikarzami z krajów europejskich.

Warto aplikować

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Komisja Europejska pokryje koszty podróży i zakwaterowania dziennikarzy biorących udział w programie. Należy pamiętać, że program będzie prowadzony wyłącznie w języku angielskim. Komisja nie zapewnia tłumaczenia.

Więcej informacji oraz możliwość złożenia wniosku aplikacyjnego znajduje się na tej stronie


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-07-11
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-07-11

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content