[ic_wcag]

Aktualności

Europejski Dzień Wynalazcy z Funduszami UE

9 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wynalazcy. Dzięki środkom z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 na wsparcie rozwoju innowacyjności przeznaczono ponad 1 mld zł. Wsparcie otrzymali zarówno naukowcy, jak i przedsiębiorcy z branży produkcyjnej, spożywczej, motoryzacyjnej, IT oraz wielu innych. Dowiedz się, jak wiele rozwojowych projektów zostało dofinansowanych przez Unię Europejską.

Fundusze europejskie umożliwiły wsparcie rozwoju mazowieckich ośrodków badawczo-rozwojowych. Dzięki środkom unijnym realizowanych jest wiele innowacyjnych projektów, jednym z nich jest utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik. Pracownia będzie stanowić przestrzeń, w której eksperci z wielu zróżnicowanych dziedzin będą mieli możliwość badać relacje między technikami i metodami nauczania, a procesami uczenia się i poznawania, efekty tych prac będą komercyjnie wdrażane. Ponadto wsparcie na działalność B+R otrzymały także takie ośrodki, jak: Instytut Matki i Dziecka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych czy Instytut Kolejnictwa. Dzięki dofinansowaniu utworzono m.in. Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia przy SGGW, a niebawem działalność rozpocznie także Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka. W doposażonym Ośrodku Instytutu Matki i Dziecka rozwijana będzie diagnostyka genetyczna i biochemiczna, co pozwoli na opracowanie ulepszonych i wdrożenie nowych metod diagnostycznych.

Innowacyjnością odznaczyło się także wiele przedsiębiorstw. Na uwagę zasługują m.in. takie projekty jak: ognioodporny tynk architektoniczny do ochrony nowych i zabytkowych elementów budynku, innowacyjny system do telediagnostyki czy też innowacyjnego ekstraktu z grejpfruta.

Unia Europejska oferuje wsparcia nie tylko dla instytucji naukowych i przedsiębiorców, ale także dla najmłodszych odkrywców. Atrakcyjne miejsce edukacji poprzez zabawę stanowi Park Nauki Torus przy wieży ciśnień w Ciechanowie.

Fundusze Europejskie wspierają innowacje, a kreatywność i wiedza to bez wątpienia klucz do stworzenia nowatorskich rozwiązań potrzebnych nam wszystkim.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-11-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-11-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content