[ic_wcag]

Aktualności

Hasło – Fundusze Europejskie dbają o mazowiecką przyrodę i ratują potrzebujące zwierzęta. Tysiące ocalonych zwierząt dzięki pomocy z Unii Europejskiej. W tle ptak na gałęzi.

Fundusze Europejskie dbają o mazowiecką przyrodę i ratują potrzebujące zwierzęta

Unia Europejska wspiera dbałość o środowisko naturalne i umożliwia ratowanie tysięcy zwierząt. Dzięki funduszom europejskim doposażono Ptasi Azyl w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, a także Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Warszawie. W ramach projektu wybrano dwie lokalizacje na terenie województwa mazowieckiego i zasiedlono je zagrożonymi wyginięciem żółwiami błotnymi. Ponadto podjęto działania, mające na celu ochronę siedlisk w mazowieckich rezerwatach, na przykład w rezerwacie Łosiowe Błota czy Króla Jana III Sobieskiego. Zobacz, jak wiele udało się zrobić dla środowiska dzięki funduszom europejskim!

 

Tysiące uratowanych zwierząt dzięki pomocy Unii Europejskiej  

Dzięki pomocy funduszy unijnych w Ptasim Azylu w warszawskim zoo utworzono profesjonalną bazę weterynaryjną. Wybudowano aż 11 wolier rehabilitacyjnych o różnych rozmiarach. Przebywają w nich ptaki poszkodowane m.in. w wyniku zderzeń z budynkami czy samochodami. Ponadto w Ośrodku prowadzony jest program przywrócenia bociana białego, a konkretnie osobników tego gatunku po rehabilitacji, do miejsca wcześniejszego bytowania. Ptasi Azyl zajmuje się nie tylko leczeniem poszkodowanych ptaków, ale również edukacją społeczeństwa – specjaliści prowadzą webinaria, a także audycje radiowe oraz telewizyjne.

Ze wsparcia Unii Europejskiej skorzystał także Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Warszawie. Placówka zajmuje się pomocą dzikim ssakom. Dzięki otrzymanym funduszom doposażono Ośrodek – zakupiono klatki na drobne ssaki oraz sprzęt zabiegowy m.in. lampy bakteriobójcze, a także sprzęt do monitoringu zwierząt, dzięki któremu personel ma możliwość stałego podglądu leczonych zwierząt.

 

Ochrona siedlisk w mazowieckich rezerwatach

W ramach projektu podjęto również działania mające na celu ochronę siedlisk w mazowieckich rezerwatach. Prace polegały m.in. na usuwaniu obcych inwazyjnych gatunków czy odkrzaczaniu. Niezwykle istotne jest także oznaczanie cennych przyrodniczo terenów. Tablice informacyjno-edukacyjne pojawiły się w rezerwacie Kalinowa Łąka, Łosiowe Błota czy w Lesie Kabackim im. Stefana Starzyńskiego. Ponadto w rezerwacie Łosiowe Błota powstała kładka umożliwiająca zwiedzającym korzystanie z uroków mokradeł oraz obserwowanie żyjących tam gatunków.

Natura to nasze wspólne dobro – dbajmy o nią razem!

 

Tytuł projektu: Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 1 108 655,93 zł

Kwota dofinansowania: 601 987,82 zł

Działanie: 5.4 Ochrona bioróżnorodności

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-01-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-01-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content