[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Fundusze Europejskie dbają o mazowieckich seniorów. W tle zdjęcie grupy uczestników projektu podczas wycieczki.

Fundusze Europejskie dbają o mazowieckich seniorów

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej seniorzy z gminy Słupno zostali objęci kompleksową opieką. Zorganizowano dla nich szereg zajęć aktywizujących, w tym terapię zajęciową, wyjazdy edukacyjno-integracyjne, spotkania grupy wsparcia połączone ze wspólnym gotowaniem, wykłady o tematyce psychologicznej czy edukacyjnej a także zajęcia usprawniające. Wsparciem objęto 50 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Zobacz, jak wiele inicjatyw skierowanych do seniorów zrealizowano w gmienie Słupno dzięki funduszom europejskim.

Działania aktywizujące seniorów w gminie Słupno

Celem projektu było wsparcie potrzebujących mieszkańców gminy Słupno poprzez zapewnienie, w zależności od indywidualnych potrzeb, odpowiedniej formy pomocy. W projekcie uczestniczyło 50 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z porad fizjoterapeuty, pielęgniarki oraz psychologa. Seniorzy mieli możliwość uczestnictwa m.in. w zajęciach usprawniających, wyjazdach edukacyjno-integracyjnych, zajęciach grupy wsparcia połączonych ze wspólnym gotowaniem czy terapii zajęciowej. Ponadto uczestnikom zapewniono szereg różnorodnych atrakcji, jak: wykłady o tematyce prozdrowotnej, psychologicznej oraz edukacyjnej, warsztaty kompetencji cyfrowych, warsztaty z rękodzieła czy wieczory taneczno-muzyczne. Szeroki zakres aktywności pozwolił na kompleksowe wsparcie seniorów, zadbanie o ich potrzeby zdrowotne oraz integrację z lokalną społecznością.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Kontynuacja wsparcia dla seniorów będzie możliwa również w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Beneficjenci będą mogli pozyskać dofinansowanie m.in. na rozwój usług społecznych i zdrowotnych, w tym na realizację działań zwiększających samodzielność seniorów poprzez aktywny udział w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Ponadto przewidziane jest także m.in. dofinansowanie na rewitalizację obszarów innych niż miejskie w celu poprawy bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, w tym dostosowanie architektury, transportu do wymagań wszystkich obywateli – seniorów, osób z niepełnosprawnościami, a także kobiet w ciąży i rodziców z małymi dziećmi.

Tytuł projektu: Centrum Rozwoju Seniora

Beneficjent: Gmina Słupno

Całkowita wartość projektu: 960 328,12 zł

Kwota dofinansowania: 768 262,50 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Źródło zdjęć: Centrum Rozwoju Seniora

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-03-28
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-03-28

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content