[ic_wcag]

Aktualności

Fundusze Europejskie dla gminy Karczew oraz gminy Wieliszew

Dzięki funduszom europejskim kolejny budynek użyteczności publicznej na Mazowszu zostanie wyremontowany. Tym razem dofinansowanie trafi do gminy Karczew na termomodernizację budynku Centrum Kultury i Sportu. Dodatkowo mamy dobrą wiadomość dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z gminy Wieliszew. Do wybranych placówek trafi wsparcie na wprowadzenie nowoczesnych form nauczania. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego te dwa projekty otrzymają ponad 1,7 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci. W spotkaniu wzięli udział radni województwa Piotr Kandyba oraz Anna Brzezińska.

Ekologiczne zmiany w Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

Mieszkańcy Karczewa i okolic już wkrótce będą spędzać czas w odnowionym Centrum Kultury i Sportu. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace: ocieplenie elewacji zewnętrznych CKiS, ścian zewnętrznych, dachu zaplecza i łącznika. Wymienione zostaną stare drzwi i okna. Zamontowane będą nawiewniki. Zmieni się także oświetlenie. Modernizacja będzie polegała na wymianie istniejących opraw świetlówkowych i żarowych na oprawy typu LED. Na hali sportowej zmodernizowana zostanie wentylacja, a na potrzeby własne budynku gmina zainstaluje 144 sztuk paneli fotowoltaicznych.

Kompleksowa termomodernizacja budynku przełoży się na ograniczenie zużycia energii oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania. Poprawie ulegnie komfort przebywania w obiekcie. Zmniejszy się również zanieczyszczenie powietrza.

Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

Beneficjent: Gmina Karczew

Całkowita wartość projektu: 1 936 501,99 zł

Kwota dofinansowania: 1 070 063,88 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Nowoczesne formy nauczania w szkołach podstawowych w gminie Wieliszew

Dzięki dofinansowaniu z UE w sześciu szkołach podstawowych w gminie Wieliszew zostaną wdrożone e-usługi edukacyjne. Wsparcie otrzymają: SP im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej, SP im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie, SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie, SP nr 2 im. Jana Pawła II w Wieliszewie, SP im. Stanisława Moniuszki w Łajskach oraz SP im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym.

W ramach projektu zakupiony zostanie niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie potrzebne do realizacji nauczania zdalnego. Przewidziane jest także stosowanie w placówkach nowoczesnych form i metod pracy dydaktycznej oraz wprowadzanie innowacji pedagogicznych. Szkoły otrzymają m.in. laptopy, tablety graficzne, kamerki internetowe oraz pakiety oprogramowania Office. Dzięki planowanym działaniom znacząco podniesie się jakość kształcenia we wskazanych szkołach, a uczniowie oraz kadra pedagogiczna zyskają możliwość realizacji zajęć w formule zdalnej.

Tytuł projektu: Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew

Beneficjent: Gmina Wieliszew

Całkowita wartość projektu: 1 079 602,17 zł

Kwota dofinansowania: 711 407,20 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

 

Uroczyste podpisanie dwóch umów z programu regionalnego dla Mazowsza 2014-2020. Dofinansowanie otrzymały gmina Wieliszew oraz Karczew.

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-07-06
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-07-06

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content