[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie dla klimatu. Obok jest zdjęcie elektrycznego autobusu.

Fundusze Europejskie dla klimatu

Ochrona środowiska oraz wszelkie działania z tym związane to główne cele polityki Unii Europejskiej. Globalne ocieplenie i  towarzyszące mu efekty niepokoją naukowców, ekologów i polityków. Klimat to kluczowy temat w przestrzeni publicznej. Fundusze Europejskie mocno wspierają transformację energetyczną. Jak Fundusze Europejskie pomagają chronić ziemię i klimat? Bez zaangażowania środków z programu regionalnego, nie udałoby się zrealizować aż tylu projektów, którymi dzisiaj mogą pochwalić się mazowieckie samorządy. Prezentujemy, w jakich obszarach pomogło unijne dofinansowanie.

Każdego dnia w mediach widzimy i czytamy ostrzeżenia o postępujących zmianach klimatu. Co robić, aby zatrzymać ten proces? Na Mazowszu realizowane są projekty ekologiczne przy ogromnym dofinansowaniu funduszy europejskich. Zrealizowane inwestycje wpływają na transformację energetyczną, obniżają emisję gazów cieplarnianych, a także poprawiają jakość powietrza.

Fundusze Europejskie pomogły w rozwoju mobilności miejskiej

Dbając o środowisko, poprawiamy jakość swojego życia. Dzięki środkom z mazowieckiego programu regionalnego  udało się zrealizować blisko 50 projektów, których celem był m.in. zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowa parkingów „Parkuj i Jedź”. Wartość dofinansowania z UE wyniosło ponad 482,2 mln zł. Oprócz dbałości o klimat UE promuje aktywny tryb życia np. ruch pieszy i jazdę na rowerze. Ważne są także ułatwienia w dojazdach do pracy i szkoły. Już ponad 60 autobusów zakupionych z funduszy europejskich przewozi mieszkańców mazowieckich miast.

Projekty transportowe to z jednej strony udogodnienia dla pasażerów i poprawa funkcjonowania systemu transportu, z drugiej zaś – dzięki nowym niskoemisyjnym autobusom, dbałość o jakość powietrza w miastach. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę aktywną walkę samorządu województwa mazowieckiego ze smogiem – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Przykłady projektów

Celem wszystkich projektów jest m.in. zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wymianę starych kopciuchów, wprowadzanie niskoemisyjnego transportu w miastach, czy wreszcie budowa ścieżek rowerowych i zachęcanie mieszkańców do pozostawiania samochodów w domu – dodaje dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

Projekt spełnia założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Płocka w aspekcie ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz rozwoju mobilności miejskiej. Dodatkowo zdecydowanie poprawił się komfort podróżowania, więcej mieszkańców zostawia samochód w domu, co ma wpływ na niższy poziom hałasu w mieście. Więcej miejsc parkingowych zachęca do jeżdżenia autobusem lub rowerem. Warto też podkreślić, że poprawa jakości usług przewozowych wpłynęła na pozytywny wizerunek miasta. Zwiększyło się także bezpieczeństwo na drogach i przystankach.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-02-14
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-02-14

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content