[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Trwają negocjacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W tle widać flagi unijne.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza – trwają negocjacje programu

Na realizację programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027” przewidziano blisko 2,1 mld euro, w tym prawie 501,5 mln euro dla regionu Warszawskiego stołecznego i 1,6 mld euro dla Mazowieckiego regionalnego. Na jakim etapie są negocjacje z Komisją Europejską?

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli KE wszystkie programy regionalne powinny zostać zatwierdzone jesienią br. (najpóźniej do końca roku). Projekt mazowieckiego programu przesłany został do KE 15 marca br. Komisja odesłała uwagi do niego 16 czerwca br. Odpowiedzi na nie przekazane zostały do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz KE – 26 lipca br. Aktualnie trwają uzgodnienia robocze (negocjacje nieformalne) na temat zaproponowanych uwag.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował już projekt Kontraktu Programowego (KP WM), będący umową określającą kierunki i warunki dofinansowania programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności. Podpisanie tego dokumentu musi nastąpić przed rozpoczęciem oficjalnych negocjacji z KE.

 

Założenia FEM 2021–2027

Program regionalny „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027”, przygotowany zgodnie z wytycznymi przez samorząd Mazowsza, na podstawie którego realizowane będą dotacje w ramach funduszy europejskich, obejmuje dziesięć priorytetów:

 • Priorytet I – Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza (223,7 mln euro),
 • Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza (390,5 mln euro),
 • Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu (245 mln euro),
 • Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza (222 mln euro),
 • Priorytet V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu (188,6 mln euro),
 • Priorytet VI – Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza (151,1 mln euro),
 • Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu (195,9 mln euro),
 • Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu (219,5 mln euro),
 • Priorytet IX – Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim (175,7 mln euro),
 • Priorytet X – Pomoc techniczna (EFRR 60 mln euro, EFS+ 23,9 mln euro).

źródło: www.mazovia.pl


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Wytwarzający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Czas udostępnienia:
 • 2022-09-08
 • Czas wytworzenia:
 • 2022-09-08

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content