[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie mają wpływ na przyszłość młodzieży. W tle widać młodych ludzi, kierują oni kciuk ręki do góry

Fundusze Europejskie dla młodych

Młodzi ludzie mogą liczyć na konkretną pomoc z Unii Europejskiej. Możliwości, jakie dają fundusze europejskie są ogromne. Dodatkowo rok 2022 jest  Europejskim Rokiem  Młodzieży. Na Mazowszu projekty skierowane do młodych ludzi dotyczą edukacji, rozwoju kompetencji kluczowych, wsparcia uczniów zdolnych poprzez wypłatę stypendiów, diagnostyki zdrowia, rehabilitacji, a także infrastruktury.

Fundusze Europejskie motywują do zmian

Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży obchodzony 15 lipca jest okazją do zaznaczenia roli środków europejskich w rozwoju i kształtowaniu młodzieży. Dzisiejsza młodzież jest bardzo świadoma, wie, czym są fundusze europejskie, interesuje się Unią Europejską i widzi efekty i zmiany w swoim regionie.

W ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 realizowane są projekty mające wpływ na jakość kształcenia. Dzięki funduszom europejskim uczniowie szkół podstawowych, średnich, branżowych uczą się w lepszych warunkach. Placówki edukacyjne na Mazowszu poddawane są remontom pod kątem  termomodernizacji i zwiększenia efektywności energetycznej. Celem realizowanych projektów jest także podniesienie kompetencji kluczowych m.in. cyfrowych, komunikacyjnych, językowych. W tym celu do szkół trafia sprzęt komputerowy, oprogramowanie, wyposażane są pracownie do nauki robotyki i programowania. Dodatkowe korzyści to także wprowadzenie nowoczesnych form nauczania, większa aktywność młodzieży, ciekawe interaktywne zajęcia.

Na wsparcie mogą liczyć uczniowie zarówno zdolni, jak i ci mający problemy z nauką. Ci pierwsi otrzymują stypendia i mogą finansować swoje edukacyjne pasje, a ci drudzy mają zapewnione zajęcia wyrównawcze. Fundusze europejskie pomagają także młodzieży z niepełnosprawnościami. Realizowane są programy rehabilitacyjne, a w szkołach, np. urządzane są sale sensoryczne z odpowiednim sprzętem służącym do terapii logopedycznej,  do ćwiczeń koordynacji wzrokowo ruchowej, równowagi, dotyku, orientacji przestrzennej i ogólnej sprawności fizycznej.

O środki europejskie aplikują także szkoły branżowe i zawodowe. Nowoczesne formy nauki zawodu, wyposażenie sal, w których odbywają się praktyki zawodowe to główne cele realizowanych projektów.

Większość projektów nigdy nie zostałaby zrealizowana, gdyby nie fundusze europejskie.  Unia Europejska jest siłą napędową i jest oknem możliwości.

 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-07-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-07-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content