[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice jest tekst: Pogłębiamy wiedzę uczniów inwestując w edukację. Fundusze Europejskie na rozwój kompetencji. Nabór wniosków od 8 kwietnia do 7 maja. Z lewej strony grafiki widać uczniów w szkolnej sali piszących w zeszycie.

Fundusze Europejskie inwestują w edukację dzieci – rusza nowy konkurs

Rozpoczął się właśnie kolejny nabór wniosków, dotyczący wsparcia uczniów w rozwoju ich kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych. Konkurs skierowany jest do beneficjentów z regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR). Wnioski można składać już od dzisiaj tj. od 8 kwietnia. Dofinansowanie w wysokości ponad 17,6 mln zł pochodzi z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Zachęcamy do składania wniosków.

Wzmocnienie kompetencji uczniów z regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) to szansa na lepszą przyszłość. Uczestnikami wybranych do wsparcia projektów, będą uczniowie mazowieckich szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, dzieci migrantów (w szczególności z Ukrainy) oraz nauczyciele szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne. Z pomocy skorzystają również pedagodzy i psychologowie prowadzący doradztwo edukacyjno-zawodowe.

– Działania skierowane na rozwój młodzieży to najlepsza inwestycja. Współczesny rynek pracy tak szybko się zmienia, że musimy za nim nadążać, stawiając na nowoczesną edukację. Dzięki funduszom europejskim mamy szansę podnosić poziom, szczególnie na obszarach wiejskich – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 7.2 FEM 2021-2027 będzie można otrzymać na działania związane z:

 • rozwojem kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów szkół osiągających najniższe wyniki edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości w zakresie planowania ścieżki zawodowej;
 • wspieraniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli;
 • dodatkowymi zajęciami edukacyjno-wyrównawczymi w celu wyrównywania dysproporcji edukacyjnych dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
 • zajęciami dodatkowymi, w tym pozaszkolnymi formami edukacji służącymi rozwojowi kompetencji, umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, a także działaniami integracyjnymi dla dzieci migrantów z Ukrainy oraz zajęciami z zakresu edukacji ekologicznej, mającymi na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat zmian klimatycznych i ich konsekwencji oraz łagodzenia ich skutków i możliwości przeciwdziałania;
 • doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, maturzystów w wyborze kierunków studiów oraz szkoleniami dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w tym zakresie. Doradztwo zawodowe będzie uwzględniać aspekt płci przy wyborze zawodu, a także zwalczać stereotypy związane z płcią;
 • wyposażeniem pracowni przedmiotowych dla szkół, jako uzupełniający element projektu.

Ważne! Beneficjent przed przygotowaniem wniosku dla każdej szkoły biorącej udział w projekcie musi oświadczyć, że została przeprowadzona diagnoza potrzeb. Taka diagnoza powinna zostać przeprowadzona na podstawie najbardziej aktualnych danych – nie starszych niż 2 lata od dnia ogłoszenia naboru. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w regulaminie konkursu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie wyłącznie w formie cyfrowej za pomocą systemu MEWA 2.0.mogą składać: organy prowadzące szkołę objętą wsparciem lub inny podmiot, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę objętą wsparciem. Konkurs trwa od 8 kwietnia do 7 maja 2024 r. Pula dostępnych środków wynosi 17 607 232,90 zł, w tym 16 629 053,30 zł pochodzi z UE. Maksymalny poziom dofinansowania projektu dla RMR wynosi 85%.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-04-08
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-04-08

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content