[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się logo: 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Obok zamieszczone są zdjęcia wielu zrealizowanych inwestycji.

Fundusze Europejskie już od 20 lat wspierają rozwój Mazowsza!

Dokładnie 1 maja mija 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Właśnie wtedy rozpoczął się nowy rozdział w naszej historii. Rozdział, który zaowocował szeregiem zmian inwestycyjnych, infrastrukturalnych i społecznych. Jako członkowie europejskiej wspólnoty podzielamy takie wartości, jak godność, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka. Obecność w UE to także możliwość uzyskania wsparcia na realizację wielu rozwojowych inwestycji. Z okazji 20 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zachęcamy do rozejrzenia się po najbliższej okolicy. Z pewnością znajdziecie w pobliżu inwestycje zrealizowane dzięki wsparciu UE, które poprawiają komfort życia mieszkańców regionu.    

Fundusze Europejskie nieustannie zmieniają Mazowsze

Dynamiczny i równomierny rozwój Mazowsza w ostatnich latach to w dużej mierze zasługa funduszy europejskich. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik od wejścia Polski do Unii Europejskiej Mazowsze rozwinęło się pod względem gospodarczym, społecznym i kulturowym. – Nie byłoby tak dużej zmiany bez funduszy unijnych. Ostatnie 20 lat to ponad 112 mld zł z Unii Europejskiej, które pozwoliły na realizację ponad 37 tys. projektów. Po środki unijne chętnie i skutecznie sięgają beneficjenci z całego województwa, zarówno przedsiębiorcy, ośrodki naukowe i badawcze, jak i samorządy lokalne.

20 lat Mazowsza w Unii Europejskiej

Dzięki wsparciu i możliwościom, jakie przyniosło członkostwo w UE, w ramach wdrażanie programów regionalnych na Mazowszu udało się zrealizować ponad 14 tysięcy projektów na kwotę około 19 miliardów złotych. Ten rozwój widoczny jest m.in. w nowoczesnej kolei, infrastrukturze drogowej, inwestycjach w ochronę zdrowia, w nowoczesnej edukacji, a także wielu inicjatywach, które w czasie ostatnich dwóch dekad realizowano z myślą o mieszkańcach regionu.

– Dwadzieścia lat po akcesji Polski, a w tym Mazowsza do Unii Europejskiej to czas ogromnych zmian, które widać w każdym miejscu naszego regionu. To przeszło 10,3 mld zł przeznaczone na najważniejsze potrzeby i przedsięwzięcia w jednostkach samorządowych oraz ponad 4,6 mld zł na rozwój i budowanie silnych przedsiębiorstw w naszym województwie – podkreśla Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Zobacz, jak wiele się zmieniło – poznaj przykładowe inwestycje zrealizowane dzięki wsparciu UE

 • blisko 1,5 tys. km nowych lub przebudowanych dróg powiatowych i gminnych;
 • ponad 1,4 tys. km ścieżek rowerowych;
 • ponad 700 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;
 • ponad 270 zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów kolejowych;
 • rozwój lotniska w Modlinie i Kolei Mazowieckich.

 

Udogodnienia transportowe dla mieszkańców:

 • Budowa obwodnicy Gąbina (Beneficjent: Województwo Mazowieckie/Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie) oraz zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego (Beneficjent: Województwo Mazowieckie);
 • Modernizacja i zakup nowych składów pociągów Kolei Mazowieckich (Beneficjent: Koleje Mazowieckie);
 • Zakup niskoemisyjnych autobusów w Płocku, Radomiu czy Ciechanowie (Beneficjenci: Gmina Miasto Płock, Gmina Miasta Radomia, Gmina Miejska Ciechanów);
 • Rozwój sieci ścieżek rowerowych m.in. w Warszawie i w sąsiednich gminach (Beneficjenci: Miasto Stołeczne Warszawa; Gmina Miasto Marki);
 • Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych (Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów)
 • Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki, Beneficjent: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o.)
 • Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” m.in. w Piasecznie, w Radzyminie oraz w Lipinkach (Beneficjenci: Gmina Piaseczno, Gmina Radzymin, Gmina Wołomin).

 

Lepsza opieka medyczna:

 • Utworzenie udowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii (Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach);
 • Utworzenie innowacyjnego Centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii neurochirurgicznych (Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie).
 • Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku
 • Zakup urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, (Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie)
 • Wyposażenie w aparaty i urządzenia medyczne oraz dostosowanie stanu technicznego do możliwości rozpoczęcia funkcjonowania pierwszej w Polsce Kliniki „Budzik” dla dzieci w śpiączce, (Beneficjent: Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”)
 • Zakup wyposażenia do szpitala Powiatowego w Garwolinie w celu podniesienia jakości usług medycznych oraz zwiększenie możliwości diagnozowania i leczenia, (Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie).

 

Szersza dostępność oferty kulturalnej oraz rewitalizacja przestrzeni publicznych:

 • Adaptacja historycznego budynku „Jatki” w Ostrowi Mazowieckiej na cele kulturalne (Beneficjent: Miasto Ostrów Mazowiecka);
 • Modernizacja i renowacja zabytkowego skansenu na terenie Muzeum Wsi Radomskiej (Beneficjent: Muzeum Wsi Radomskiej);
 • Adaptacja budynku dworca kolejowego w gminie Teresin na cele kulturalne (Beneficjent: Gmina Teresin);
 • Modernizacja wystawy w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (Beneficjent: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce)
 • Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie, (Beneficjent: Miasto Węgrów)
 • Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury, (Beneficjent: Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim)
 • Wioska kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów, (Beneficjent: Gmina Cegłów)
 • Zagospodarowanie otoczenia ZALEWU ŁOSICKIEGO, jako miejsca rekreacji i pobytu turystów odwiedzających Subregion Nadbużański – 2014, (Beneficjent: Miasto i Gmina Łosice)
 • Zwiększenie dostępności do kultury – rozwój oferty kulturalnej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – etap V, (Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze)

 

Wsparcie innowacji:

 • Utworzenie Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych CENAGIS, (Beneficjent: Politechnika Warszawska);
 • Rozbudowa Laboratoriów Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej, (Beneficjent:  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
 • Centrum Badań Biomedycznych, (Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące, (Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku)
 • Rozwój Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów (Beneficjent: Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT);
 • Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (Beneficjent: Centrum Nauki Kopernik);
 • Budowa Mazowieckiego Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka (Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka).

 

Ochrona środowiska i bioróżnorodności:

 • Utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w Pomiechówku” (Beneficjent: Gmina Pomiechówek);
 • Ochrona siedlisk w mazowieckich rezerwatach, m.in. Kalinowa Łąka, Łosiowe Błota czy Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego (Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa)
 • Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce (Beneficjent: Gmina Warka)

 

Rynek pracy otwarty dla wszystkich:

 • Zostań w Polsce – swoim szefem!” , (Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa)
 • ,,Pełnosprawna firma” (Beneficjent: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego)
 • „ZAWÓD KOBIETA – POZOSTAŃ KOBIETĄ„ (Beneficjent: Powiat Siedlecki/Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim)
 • Nowoczesne zarządzanie MŚP – szkolenia dla małych i średnich firm z województwa mazowieckiego, (Beneficjent: Nowe Motywacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Rozwój edukacji:

 • Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w gminie Jednorożec, (Beneficjent: Gmina Jednorożec)
 • „Szkoły zawodowe drogą do sukcesu” – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej, (Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa / Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy)
 • Mamo idę do przedszkola, (Beneficjent: Gmina Szydłowo)
 • Kreatywna świetlica, (Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce)

 

Szansa na dalszy rozwój regionu

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie poprzez aplikowanie w aktualnie trwających konkursach. Dzięki statystycznego podziałowi województwa  możliwy jest zrównoważony rozwój regionu. Kwota przewidziana w ramach Programu FEM 2021-2027  to ponad 2 miliardy euro, z czego 1,6 mld euro jest przeznaczone na inwestycje  w regionie mazowieckim regionalnym, a 501 mln euro na inwestycje w regionie warszawskim stołecznym.

Wszystkie aktualne nabory znajdują się na stronie: https://funduszeuedlamazowsza.eu/nabory/

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-04-30
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-04-30

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content