[ic_wcag]

Aktualności

grafika przedstawia napis: Fundusze Europejskie na magazyny energii i kampanie edukacyjne. Nabór wniosków od 13 marca do 22 kwietnia 2024 r. Z lewej strony grafiki widać farmę paneli fotowoltaicznych.

Fundusze Europejskie na magazyny energii i ciepła oraz na kampanie edukacyjne – trwa nabór wniosków

Działania na rzecz zielonego rozwoju Mazowsza są priorytetem dla Unii Europejskiej. Dlatego Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od dzisiaj, 13 marca, przyjmuje wnioski na projekty dotyczące zakupu i montażu magazynów energii i ciepła. Ważne będą również działania promocyjno-informacyjne, kształtujące świadomość ekologiczną. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi ponad 109 mln zł i pochodzi z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Magazynowanie energii ma sens

Konkurs w ramach Działania 2.3 Odnawialne źródła energii i późniejsza realizacja projektów to same korzyści, zarówno dla mieszkańców Mazowsza jak i dla środowiska. Nadwyżki energii będzie można wykorzystać na własne potrzeby i zaoszczędzić pieniądze.

Magazyny energii elektrycznej umożliwiają przechowywanie prądu, kiedy produkcja przeważa nad zużyciem. Zgromadzone w ten sposób nadwyżki mogą być wykorzystywane w momentach zwiększonego zapotrzebowania np. w okresie zimowym. Jest to opłacalne, dlatego gorąco zachęcam mazowieckie samorządy do składania wnioskówpodkreśla Ilona Soja-Kozłowska, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Ogłoszony nabór wniosków dotyczy projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego – w Regionie Mazowieckim regionalnym (RMR) i Regionie Warszawskim stołecznym (RWS).

Jakie typy projektów?

Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinasowanie na:

 • Zakup i montaż magazynu/-ów energii i/albo ciepła, działających wyłącznie na potrzeby istniejącej/-ych instalacji OZE;

 

 • Wsparcie przewidziane będzie jedynie na zakup fabrycznie nowego sprzętu, oferowanego na rynek europejski jako magazyn energii, albo magazyn ciepła;

 

 • Pojemność magazynu/-ów energii i ciepła zainstalowanych w ramach projektu powinna zostać dostosowana do mocy urządzenia/-ń OZE, dla których poszczególny magazyn będzie instalowany;

 

Dla magazynu energii pojemność nie może przekraczać 1,5 krotności mocy OZE, którego energią będzie zasilany. Magazyn energii i/albo ciepła będzie mógł być wykorzystywany tylko na potrzeby własne obiektu, w którym został zainstalowany.

 • Moce magazynów energii przewidziane do dofinansowania: nie więcej niż 1 MWe, przy czym w przypadku magazynów realizowanych w ramach instalacji OZE ich moc nie powinna przekraczać sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych wchodzących w skład tej instalacji;
 • Wsparcie przewidziane jest dla projektów, które będą obejmować rozwiązania z zakresu systemu zarządzania energią, rozumiane jako zwiększenie autokonsumpcji energii na każdym obiekcie, w którym instalowany będzie magazyn energii, poprzez zastosowanie urządzeń i oprogramowania, którego zadaniem jest:
 • monitoring i kontrola zużycia energii elektrycznej w obiekcie,
 • zarządzanie tą energią,
 • zarządzanie i optymalizacja profilu zużycia energii,
 • maksymalizacja autokonsumpcji z uwzględnieniem optymalizacji końcowej ceny energii elektrycznej.

W ramach naboru dofinansowanie zostanie przeznaczone również na:

 • Działania edukacyjne w tym: kampanie edukacyjno-informacyjne, kształtowanie świadomości ekologicznej, przekazywanie wiedzy i promowanie w społeczeństwie ekologicznych postaw i zachowań oraz tworzenie warunków do aktywnego korzystania z jej zasobów, bez szkody dla środowiska.

Ważna informacja

Konkurs przewiduje możliwość realizacji projektów parasolowych, czyli realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz użytkowników instalacji magazynów energii i/albo ciepła objętych projektem. Projekt parasolowy nie może dotyczyć wyłącznie samych nieruchomości należących do JST. Projekt może być realizowany wyłącznie przez wnioskodawcę (nie ma możliwości realizacji projektu w partnerstwie).

Czas trwania naboru i finansowanie

Konkurs trwa od 13 marca do 22 kwietnia 2024 r. Pula dostępnych środków wynosi 109 045 000,00 zł – w tym dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) 98 467 155,20 zł, a dla  regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)  wynosi 10 577 844,80 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi: dla RWS – 50% kosztów kwalifikowanych projektu; dla RMR – 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru to 100 tys. zł, a maksymalna 6 mln zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostki organizacyjne JST. Beneficjent składa wniosek wyłącznie w formie cyfrowej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja oraz regulamin naboru znajduje się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-03-13
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-03-13

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content