[ic_wcag]

Aktualności

Fundusze Europejskie na wsparcie przedszkoli, na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz na pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami

Dodatkowe miejsca w przedszkolach, wdrożenie zajęć rozwijających dzieci, a także wsparcie maluchów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji nauczycieli to główne cele konkursu, który przeprowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Już od 14 czerwca wnioskodawcy będą mogli składać wnioski na dofinansowanie swoich pomysłów. Pula dostępnych środków to ponad 5,7 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dlaczego edukacja przedszkolna jest ważna

Każdy rodzic chce wybrać jak najlepszą drogę dla swojego dziecka. Przedszkole, obok domu rodzinnego ma ogromny wpływ na rozwój dziecka, na kształtowanie się  jego osobowości, wrażliwości i umiejętności. Przedszkole to pierwszy etap nauczania i wychowania. Przebywanie z rówieśnikami to pierwsze przyjaźnie i możliwość nauki nawiązywania nowych kontaktów.

Fundusze europejskie wspierają przedszkola

Konkurs, który przeprowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych to szansa dla organów prowadzących ośrodki wychowania przedszkolnego na utworzenie nowych miejsc w przedszkolach, na dostosowanie istniejących placówek do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami, w tym ośrodków specjalnych i integracyjnych. Dobrym pomysłem będzie wykorzystanie już istniejącej infrastruktury np. wolnych pomieszczeń w szkołach podstawowych. Wnioskodawca będzie mógł dostosować miejsca do wymogów budowalnych i sanitarno-higienicznych. Dodatkowo za przyznane fundusze będzie można kupić wyposażenie do przedszkola, m.in. meble, sprzęt cyfrowo-komputerowy, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne – zabawki, gry. Kolejnym wydatkiem będzie zaprojektowanie przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci, a także budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.

Ważnym elementem projektu będzie oferta dla dziecka z niepełnosprawnością poprzez wprowadzenie odpowiedniej, specjalistycznej terapii. Powinny to być np. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy (gimnastyka korekcyjna), zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, terapia logopedyczna, artterapia czy dogoterapia. Realizowane przedsięwzięcia pozwolą także na wydłużenie godzin pracy przedszkoli.

Pomoc zostanie skierowana także do nauczycieli przedszkolnych. Będą oni mogli podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej poprzez udział w kursach i szkoleniach doskonalących, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER. Nauczyciele będą mogli także pójść na studia podyplomowe.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z programu regionalnego mogą ubiegać się organy prowadzące ośrodek wychowania przedszkolnego. Na konkurs zarezerwowane są środki w wysokości 5 706 750,00 . Wnioskodawcy mogą liczyć na 80% dofinansowania swojego projektu, przy czym minimalna wartość musi wynieść 100 tys. zł. Konkurs będzie trwał miesiąc – od 14 czerwca do 14 lipca 2021 r.

Kto skorzysta?

Najważniejsze są dzieci i to one skorzystają jako uczestnicy projektów. Skorzystają także nauczyciele i same placówki wychowania przedszkolnego.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i niezbędne załączniki dostępne są na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-4-edukacja-dla-rozwoju-regionu-dzialanie-10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-4-edukacja-przedszkolna-rpma-10-01-04-ip-01-14-099-21/

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-05-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-05-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content