[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis: 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet, Unia Europejska wspiera kobiety. W tle widać twarze uśmiechniętych kobiet i kwiaty.

Fundusze Europejskie obecne w życiu kobiet

Fundusze europejskie odgrywają ważną rolę w życiu mieszkanek Mazowsza. Dzięki pomocy z UE kobiety rozwijają swoje biznesy, pracują w lepszych warunkach, korzystają z nowoczesnej służby zdrowia i edukacji. Trzeba podkreślić, że kobiety już ponad 18 lat korzystają z efektów zrealizowanych projektów, które każdego dnia poprawiają jakość ich życia. A dzisiaj, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom najlepsze życzenia.

 

Kobiety siłą Mazowsza 

Na terenie województwa mazowieckiego mieszka ponad  2,8 mln kobiet. To ponad 52 procent wszystkich mieszkańców Mazowsza. Współczesne kobiety są silne, przebojowe i wiedzą czego chcą. Kobiety są otwarte i ciekawe drugiego człowieka, są solidarne i konsekwentne. Środki europejskie, jakie pojawiły się dzięki członkostwu w Unii Europejskiej, pozwoliły kobietom spełniać ich marzenia – zawodowe, edukacyjne, rodzinne. Wiele pań w odpowiednim momencie otrzymało wsparcie i mogło zacząć nowe życie. Fenomen funduszy europejskich widoczny jest w każdym mieście, powiecie i gminie. Unijne inwestycje są nieodłącznym elementem kobiecej codzienności.

 

Unia Europejska motywuje do zmian

Polska jest jednym z największych beneficjentów środków europejskich, a programy regionalne odzwierciedlają potrzeby regionów i województw. Kończy się perspektywa finansowa 2014-2020 w ramach której dofinansowanie otrzymało ponad 5,6 tys. projektów realizowanych na Mazowszu. Blisko 2 mld euro to rozwój w takich obszarach jak: gospodarka niskoemisyjna, rynek pracy, ekologiczny transport, ochrona środowiska, edukacja, badania i rozwój, służba zdrowia, ochrona dziedzictwa kulturalnego, cyfryzacja oraz aktywizacja społeczna i walka z ubóstwem. Kobiety na każdym etapie życia korzystają z efektów zaistniałych zmian. Dzięki funduszom europejskim panie m.in. leczą się w nowoczesnych placówkach zdrowia, korzystają  z nowoczesnego sprzętu, mają dostęp do diagnostyki w swoich miejscach zamieszkania, np. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą czy w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Panie chętnie też odwiedzają instytucje kultury np. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Galerię w Ostrołęce, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Kamienicę Deskurów w Radomiu. Ważną rolę w życiu mieszkanek Mazowsza odgrywa edukacja. Dzięki wsparciu środków europejskich, na każdym etapie życia, możliwa jest wszechstronna nauka. Udział w projektach daje możliwości nauki języków obcych, rozwijania kompetencji społecznych i cyfrowych, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, korzystania z bogatej oferty bibliotek publicznych, a także studiowania na wyższych uczelniach. Natomiast seniorki korzystają np. z Domów Seniora, które powstały dzięki funduszom europejskim, a panie zmagające się z chorobą, niesamodzielne i z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie Dziennych Domów Opieki. W tych miejscach oferowana jest im opieka medyczna, rehabilitacja i każda niezbędna pomoc.

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Przed nami kolejna unijna perspektywa, nowy program regionalny dla województwa mazowieckiego na lata 2021-2027. Środki unijne mają być przeznaczone m.in. na dostosowanie do zmian klimatu, działania społeczne i aktywizację zawodową, prace badawczo-rozwojowe, innowacje biznesowe, wsparcie edukacji czy przebudowę dróg. Już w czerwcu ogłoszony zostanie konkurs skierowany tylko do kobiet i mający na celu aktywizację zawodową biernych zawodowo kobiet. Godzenie życia zawodowego z prywatnym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to będą najważniejsze cele do osiągnięcia w ramach tego naboru.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-03-08
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-03-08

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content