[ic_wcag]

Aktualności

Fundusze Europejskie pomagają seniorom

Środki europejskie pozwalają realizować wiele programów skierowanych do seniorów. Z okazji Dnia Babci i Dziadka chcemy podkreślić znaczenie funduszy z UE dla tej, coraz liczniejszej grupy osób. Dzięki funduszom europejskim rozwinęły się m.in. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, powstały dzienne domy opieki medycznej, a w lokalnych domach kultury działają kluby seniora. To realne wsparcie dla starszych mieszkańców Mazowsza.

Fundusze europejskie na opiekę senioralną

W Polsce przybywa seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. Osoby starsze, często schorowane, borykają się z utrudnionym dostępem do świadczeń medycznych, bywają samotni i zagubieni w dzisiejszym świecie. Gdy potrzebujących jest coraz więcej, realne wsparcie oferują fundusze europejskie. Na Mazowszu realizowanych jest ponad 140 inicjatyw w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020, które wspierają osoby 60+.  Seniorom należy się szacunek, opieka, w tym medyczna, a także zapewnienie godnego życia.

Wsparcie z UE dla niesamodzielnych mieszkańców gminy Ciechanów

Fundusze Europejskie pomogły gminie Ciechanów wdrożyć szereg działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych. Z pomocy skorzystało 31 osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia bądź niepełnosprawność stały się niesamodzielne.

Osoby zamieszkujące tereny wiejskie często mają ograniczony dostęp do usług społecznych oraz zdrowotnych.  Dlatego w sołectwie Gumowo powstał „Klub Seniora +” który w znacznym stopniu przyczynił się do zwiększenia aktywności, integracji w lokalnym środowisku oraz rozwoju osób niesamodzielnych. Dzięki niemu 25 osób niesamodzielnych miało szansę uczestniczyć w takich wydarzeniach jak: dzień babci/dziadka, dzień seniora, czy też w wyjazdach kulturalno – turystycznych. Ponadto, sześć osób zyskało profesjonalną opiekę medyczną w postaci opiekunek środowiskowych w miejscu zamieszkania. 

Tytuł projektu: Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów

Beneficjent: Gmina Ciechanów

Całkowita wartość projektu: 962 325,51 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 769 860,41 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Warszawscy seniorzy zaopiekowani cyfrowo

Projekt pn. „Z@opiekowani – Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w M.st. Warszawie” został zrealizowany przez Miasto st. Warszawa. Objęto nim 50-osobową grupę warszawskich seniorów. Wsparcie uzyskały samotne osoby starsze, w tym niewychodzące z domu. Ideą projektu było zapewnienie uczestnikom kompleksowej opieki przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Seniorzy otrzymali opaski z czerwonym przyciskiem, które mogą użyć w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Dzięki wbudowanej funkcji GPS mogą wezwać pomoc. Są one również wyposażone w detektor upadku, monitorowanie tętna, a także funkcję przypominania o konieczności zażycia leków. Dodatkowo, seniorzy zostali wyposażeni w tablety, które pełnią funkcję integracyjną oraz pobudzają do działania w lokalnej społeczności. W przypadku trudności, pomoc zapewniają opiekunowie, wspierając swoich podopiecznych w codziennych aktywnościach.

Tytuł projektu: Z@opiekowani – Kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w M.st. Warszawie

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 975 449,92 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 907 168,43 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji?

 • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedInYouTube oraz Instagram.
 • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Wytwarzający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Czas udostępnienia:
 • 2022-01-21
 • Czas wytworzenia:
 • 2022-01-21

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content