[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie pomagają w rozwoju zaawansowanych technologii. W tle zdjęcia widać nowoczesną maszynę zakupioną do Centrum Prototypowania.

Fundusze Europejskie pomagają w rozwoju zaawansowanych technologii

Mazowieckie ośrodki naukowe oraz zakłady przemysłowe korzystają ze wsparcia funduszy europejskich. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji z Radomia otrzymał dofinansowanie na projekt w ramach którego utworzono Centrum Prototypowania. Celem Centrum jest wsparcie zapotrzebowania gospodarki na usługi w zakresie działalności prototypowej, doskonalenie kompetencji specjalistów sektora zaawansowanych technologii oraz nowatorski marketing innowacji. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 16 mln zł, a dofinansowanie z UE przeszło  10,6 mln zł. Środki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji od ponad trzydziestu lat specjalizuje się między innymi w  innowacyjnych rozwiązaniach w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska. Instytut korzysta również ze wsparcia środków unijnych w ramach programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020. Fundusze europejskie pomogły zrealizować projekt polegający na budowie Centrum Prototypowania. Powstały Laboratoria – Pierwszych Uruchomień i Systemów Sterowania, a nad wszystkim czuwają grupy badawcze.

W ramach projektu były zakupy niezbędnych maszyn, skanerów 3D, systemów druku 3D czy tokarek oraz stworzony został:

 • system technologiczny do obróbki powierzchni wyciąganych,
 • system technologiczny do obróbki powierzchni swobodnych,
 • system technologiczny do obróbki powierzchni prostokreślnych,
 • systemy technologiczne do wytwarzania obiektów z materiałów polimerowych i ceramicznych,
 • system pomiarowy bezstykowy i stykowy.

Działalność Centrum Prototypowania stanowi wsparcie naukowo–badawcze dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, dla których personalizacja produktów stanowi źródło przewagi konkurencyjnej. Z rezultatów projektu korzystają przedsiębiorstwa reprezentujące zarówno nowoczesne sektory przemysłowe np. elektroniczny, motoryzacyjny, jak i tradycyjne branże np. produkcja i przetwórstwo metali, budownictwo. Centrum stało się też unikatowym, nie tylko na Mazowszu ośrodkiem prowadzącym prace badawcze ukierunkowane na poprawę efektywności wdrożeń zindywidualizowanych rozwiązań konstrukcyjnych w oparciu o własne metodyki i uwzględniające specyfikę produkcji jednostkowej.

Infrastruktura, która powstała dzięki dofinansowaniu z UE stale podnosi  potencjał naukowo-techniczny, a także pozwala na doskonalenie kadry inżynierskiej. Działalność Centrum Prototypowania ITeE – PIB odpowiada na potrzeby wybranych branż i sektorów przemysłowych, a co za tym idzie przyczynia się do zwiększenia potencjału innowacyjnego i intensyfikacji rozwoju regionu.

Tytuł projektu: Centrum Prototypowania ITeE-PIB

Beneficjent: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji

Całkowita wartość projektu: 16 048 793,12 zł

Kwota dofinansowania UE: 10 645 249,99 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Wytwarzający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Czas udostępnienia:
 • 2022-06-30
 • Czas wytworzenia:
 • 2022-06-30

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content