[ic_wcag]

Aktualności

Członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci: Marek Piórkowski – Wójt gminy Czarnia i Krystyna Piórkowska – Skarbnik Gminy Czarnia z pamiątkowym czekiem.

Fundusze europejskie pomogą w termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia oraz w gminie Rzekuń

Szkoła, remizy OSP, świetlice, a także ośrodki zdrowia to budynki w gminach Czarnia i Rzekuń, które już niebawem przejdą termomodernizację. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymały ponad 3,2 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy na realizację inwestycji podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Termomodernizacje w gminie Czarnia

Dzięki funduszom europejskim w gminie Czarnia termomodernizację przejdą cztery budynki: remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bandysiach i Brzozowym Kącie, a także remizo-świetlica oraz Gminny Ośrodek Zdrowia w Czarni. W strażnicach OSP w Czarni, Brzozowym Kącie oraz w Bandysiach ocieplone zostaną ściany zewnętrzne oraz wymienione okna i drzwi. Ponadto w Brzozowym Kącie oraz w Bandysiach zmodernizowany zostanie system grzewczy oraz zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna. W planach jest również ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu pod poddaszem w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Czarni, a także wymiana okien, drzwi i instalacja paneli fotowoltaicznych.

Ekologiczne działania w gminie Rzekuń

Z kolei w gminie Rzekuń termomodernizację przejdą OSP i świetlica w Borawem, OSP w Kamiance, OSP w Rzekuniu oraz Szkoła Podstawowa w Ołdakach. W placówkach w Borawem zaplanowano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów. Wymienione zostaną okna i drzwi. Ponadto zamontowane będą pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Natomiast w Kamiance planowana jest zmiana sposobu zasilania z kotłowni węglowej na kocioł gazowy, montaż pompy ciepła, ocieplenie stropu, ścian zewnętrznych, podłogi oraz wymiana drzwi i okien. Podobne prace termomodernizacyjne obejmujące m.in. ocieplenie ścian i wymianę okien i drzwi zostaną przeprowadzone także w OSP w Rzekuniu oraz w Szkole Podstawowej w Ołdakach. Ponadto w Ołdakach zamontowany zostanie kocioł gazowy.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia

Beneficjent: Gmina Czarnia

Całkowita wartość projektu: 1 863 144,17 zł

Kwota dofinansowania: 1 217 036,88 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków OSP Borawe, Kamianka i Rzekuń oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Ołdaki na terenie Gminy Rzekuń

Beneficjent: Gmina Rzekuń

Całkowita wartość projektu: 3 241 248,06 zł

Kwota dofinansowania: 2 071 942,50 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-05-13
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-05-13

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content