[ic_wcag]

Aktualności

Fundusze Europejskie pomogą w termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Kazanowie oraz gminie Orońsko

Dzięki funduszom europejskim w Kazanowie oraz w gminie Orońsko zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja energetyczna trzech obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacji zostanie poddany budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie, hydrofornia w Orońsku oraz urząd gminy w Kazanowie. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego na wskazany cel przeznaczono ponad 1,2 mln zł w ramach programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM). Dziś umowę o dofinansowanie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz przedstawiciele władz Kazanowa oraz gminy Orońsko. Projekt będzie finansowany ze środków osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

 

Działania ekologiczne w Kazanowie i gminie Orońsko

Dzięki dofinansowaniu z UE przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie, budynku hydroforni Orońsko oraz urzędu gminy w Kazanowie. Działania te usprawnią system grzewczy obiektów, co przełoży się na niższe koszty ogrzewania oraz poprawę stanu lokalnego powietrza. W urzędzie gminy w Kazanowie zostanie zmodernizowany system przygotowania c.w.u oraz wymieniona będzie instalacja centralnego ogrzewania. Zamontowana zostanie także pompa ciepła jako dodatkowe źródło grzewcze. Ponadto ocieplone zostaną ściany zewnętrzne oraz stropodach, a na dachu budynku powstanie instalacja fotowoltaiczna. Z kolei w szkole podstawowej w Wałsnowie oraz budynku hydroforni zmodernizowany zostanie system grzewczy, przewidziano również modernizację stropów, ścian stropów zewnętrznych oraz wewnętrznych. Ponadto na budynkach zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

Kompleksowa termomodernizacja placówek spowoduje ograniczenie zużycia energii oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektów. Zwiększy się komfort użytkowników budynków, w tym uczniów oraz kadry pedagogicznej szkoły w Wałsnowie oraz pracowników i interesantów urzędu gminy w Kazanowie. Zmniejszy się również zanieczyszczenie powietrza, co wpłynie pozytywnie na zdrowie wszystkich mieszkańców.

Projekty będą finansowane ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko, tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie oraz Hydroforni Orońsko

Beneficjent: Gmina Orońsko

Całkowita wartość projektu: 798 027,12 zł

Kwota dofinansowania: 522 557,46 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie

Beneficjent: Gmina Kazanów

Całkowita wartość projektu: 1 132 547,59 zł

Kwota dofinansowania: 735 816,32 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Autor zdjęć: Michał Gąbka

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-06-03
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-06-03

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content