[ic_wcag]

Aktualności

Fundusze Europejskie pomogą w termomodernizacji Szkoły Podstawowej w gminie Przysucha

Dzięki funduszom europejskim w Szkole Podstawowej w Skrzyńsku zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja energetyczna. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na wskazany cel przeznaczono ponad 1,3 mln zł w ramach programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM). Dziś umowę o dofinansowanie podpisali wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz przedstawiciele władz gminy Przysucha.

Budynek szkoły stanowi aktualnie jeden z najbardziej energochłonnych budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Przysucha. Powoduje to coraz wyższe koszty ogrzewania budynku oraz przenikanie do powietrza dużej ilość zanieczyszczeń. W ramach inwestycji zostanie dokonana termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu i stropodachów, wymienione zostaną okna oraz drzwi. Projekt zakłada także modernizację systemu oświetlenia wewnętrznego i instalację centralnego ogrzewania. Ponadto na dachu pojawią się ogniwa fotowoltaiczne.

Efektem tych działań będzie poprawa warunków kształcenia uczniów oraz pracy personelu placówki. Inwestycja wpłynie pozytywnie także na jakość powietrza w gminie Przysucha oraz pozwoli zaoszczędzić fundusze przeznaczane na ogrzewanie budynku. Ponadto w regionie wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne oraz świadomość mieszkańców na temat stosowania alternatywnych źródeł energii.

Projekt będzie finansowany ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

 

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku gmina Przysucha

Beneficjent: Gmina i Miasto Przysucha

Całkowita wartość projektu: 2 011 534,87 zł

Kwota dofinansowania: 1 307 014,55 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-04-07
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-04-07

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content