[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się zdjęcie uśmiechniętego dziecka na rowerze oraz zdjęcie z podpisania umowy. Obok hasło: Fundusze Europejskie pomogły w rozbudowie warszawskiej sieci ścieżek rowerowych.

Fundusze Europejskie pomogły w rozbudowie warszawskiej sieci ścieżek rowerowych

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w Warszawie oraz w okolicznych gminach rozbudowana została sieć ścieżek rowerowych. Mieszkańcy zyskali ponad 12 km nowych tras rowerowych. Całkowita wartość inwestycji to ponad 24 mln zł, a dofinansowanie z UE – ponad 13,5 mln zł. Środki pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM).

 

Przeprowadzona przez Miasto Stołeczne Warszawa rozbudowa ścieżek to kontynuacja działań zrealizowanych w ramach projektu: „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I”, również dofinansowanego ze środków UE.

 

Dzięki inwestycji wybudowano bądź przebudowano ścieżki o długości ponad 12 km. Jedna ze ścieżek połączyła Warszawę z trasą rowerową w gminie Jabłonna. Łącznie ścieżki zostały wybudowane bądź zmodernizowane przy 20 ulicach. Powstałe trasy są połączone z aż 47 miejscami istniejących już sieci rowerowych. Ścieżki wiodą m.in. wzdłuż ulic Słowackiego, Roentgena-Olszewskiego, Szaserów, Domaniewskiej czy też Żwirki Wigury.

 

–  Mieszkańcy Warszawy coraz chętniej przesiadają się na rowery. Dlatego bardzo ważne są projekty, które pozwalają przygotować spójną i wygodną sieć ścieżek rowerowych. To nie tylko kwestia komfortu, ale i bezpieczeństwa – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Uzupełnienie systemu ścieżek rowerowych zwiększyło bezpieczeństwo ruchu drogowego, rowerzyści nie muszą korzystać z jezdni czy też chodników. – Istotne jest również to, że przebieg ścieżek rowerowych został zaplanowany przy punktach komunikacyjnych, takich jak metro, kolej, parkingi P&R czy przystanki autobusowe oraz tramwajowe, co ułatwia mieszkańcom korzystanie z alternatywnej, zeroemisyjnej formy transportu – dodaje członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

Dziś umowę z Miastem Stołecznym Warszawa dotycząca projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap II” podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

Tytuł projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap II

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 24 329 519,13 zł

Dofinansowanie z UE: 13 596 437,03 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-07-27
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-07-27

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content