[ic_wcag]

Aktualności

: Na grafice znajduje się hasło: Fundusze Europejskie pomogły w termomodernizacji szkoły w Starej Kornicy. Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa warunków kształcenia. Obok zdjęcie placówki.

Fundusze Europejskie pomogły w termomodernizacji Szkoły w Starej Kornicy

Wsparcie z Unii Europejskiej pozwoliło na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy. Inwestycja ta zwiększy efektywność energetyczną kompleksu budynków, co przełoży się na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Ponadto znacząco wzrośnie komfort kształcenia uczniów oraz warunki pracy kadry pedagogicznej. Dzięki modernizacji wzrośnie również świadomość ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie korzystania z ekologicznych źródeł energii i ochrony środowiska. Szereg realnych korzyści dla mieszkańców – to jest właśnie #FEnomenUE.

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły w Starej Kornicy

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy składa się z kompleksu trzech budynków (Szkoła Podstawowa i Przedszkole). Przed remontem stan techniczny placówek był nieodpowiedni, pomieszczenia były źle izolowane, co skutkowało ich niedogrzaniem pomimo bardzo dużego zużycia ciepła, a tym samym ponoszenia wysokich kosztów. Na źle izolowanych ścianach pod wpływem niskiej temperatury może powstawać wilgoć i pleśń, a zjawiska te są szczególnie groźne są dla dzieci – głównych użytkowników szkoły. Dzięki pomocy z Unii Europejskiej w Starej Kornicy przeprowadzono kompleksową termomodernizację placówek oświatowych. W ramach projektu ocieplono budynek poprzez usprawnienie instalacji ogrzewania oraz wymianę nieszczelnych okien. Zmodernizowano także instalację ciepłej wody, ocieplono ściany zewnętrzne, dach i stropodach. Ponadto na dachu zamontowano odnawialne źródła energii, w postaci ogniw fotowoltaicznych.

 

Realne korzyści dla mieszkańców gminy

Dzięki przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji nastąpi poprawa jakości lokalnego powietrza. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wpłynie także pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne regionu oraz niższe koszty ogrzewania placówek. Uczniowie i kadra pedagogiczna zyskali odnowioną przestrzeń, która znacząco podniesie komfort ich pracy oraz nauki. Inwestycja przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy na temat odnawialnych źródeł energii oraz potrzeby ochrony środowiska naturalnego.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy

Beneficjent: Gmina Stara Kornica

Całkowita wartość projektu: 11 148 473,99 zł

Dofinansowanie z UE: 2 899 510,80 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Źródło zdjęć:  Zespół Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-03-21
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-03-21

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content