[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Osoby z niepełnosprawnościami w centrum uwagi Funduszy Europejskich. Obok widać różnorodność osób z niepełnosprawnościami

Fundusze Europejskie poprawiają życie osób z niepełnosprawnościami

3 grudnia 2023 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Coroczne obchody mają na celu przypomnienie opinii publicznej, że osoby z niepełnosprawnościami żyją wśród nas i chcą mieć równe prawa i szanse w dostępie np. do edukacji, kultury czy transportu. Dużą rolę w poprawie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami odgrywają fundusze europejskie. Projekty dotychczas realizowane na Mazowszu wspierają, ułatwiają i zmieniają na lepsze życie osób z niepełnosprawnościami.

W Polsce osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności, jest ponad 3 mln. W rzeczywistości jest ich dużo więcej – od 4 do 7 mln. Osoby te każdego dnia borykają się z wieloma problemami i ograniczeniami. Celem Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami jest przybliżenie tej grupy społecznej oraz próba większej integracji z osobami sprawnymi, dążenie do akceptacji w środowiskach lokalnych, a także pokonywanie barier.

Dostępność Plus

Przypominamy, że od 2018 r. funkcjonuje program Dostępność Plus, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami mogą lepiej funkcjonować w społeczeństwie, a ich potrzeby są słyszane i realizowane. To realna pomoc w zakresie takich działań jak: likwidacja barier architektonicznych, poprawa dostępności w budynkach wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej, uruchomienie transportu indywidualnego, usługi asystenta osobistego, pomoc dla seniorów, organizacja szkoleń, a także zmiany w edukacji. Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji Programu wyniesie około 23 miliardy złotych w latach 2018-2025.

 Fundusze Europejskie otwierają możliwości

Środki z programów regionalnych umożliwiają realizację wielu kompleksowych projektów wspierających każdego dnia osoby z niepełnosprawnościami. Są to działania, które m.in.

 • zapewniają uczestnikom np. naukę samodzielności oraz umiejętności niezbędnych w codziennym życiu;
 • pomagają w edukacji oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
 • integrują i aktywizują zawodowo;
 • zapewniają sprzęt rehabilitacyjny;
 • dostosowują budynki użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (budowa podjazdów dla wózków inwalidzkich, montaż antypoślizgowych nawierzchni chodników, urządzanie łazienek dla niepełnosprawnych, wydzielanie miejsc postojowych, wyposażenie budynków w windy);
 • wprowadzają udogodnienia w placówkach kulturalnych;
 • pomagają w tworzeniu Dziennych Domów Opieki Medycznej, remontach i wyposażeniu OPS-ów, GOPS-ów oraz MOPS-ów;
 • uruchamiają świetlice integracyjne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Na przestrzeni lat wiele się zmieniło w podejściu do osób z niepełnosprawnościami. Powstało wiele inicjatyw służących budowaniu świadomości społecznej na temat osób z niepełnosprawnościami. Pojawiły się także innowacyjne rozwiązania w obszarze zatrudnienia, np. wykorzystywanie technologii w celu zwiększania dostępności usług rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w obszarze sportu (zawody i olimpiady dla osób z niepełnosprawnościami) czy możliwość edukacji zdalnej. Promowana jest różnorodność, integracja i równość szans.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-12-01
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-12-01

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content