[ic_wcag]

Aktualności

Fundusze Europejskie w czerwcu w Twoim zasięgu!

W czerwcu witamy lato i planujemy wyjazdy wakacyjne. Możemy też skorzystać z możliwości aplikowania o fundusze z UE. Już od 14 czerwca organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego będą mogły składać wnioski na utworzenie nowych miejsc w przedszkolach, na dostosowanie istniejących placówek do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami oraz na wdrożenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla najmłodszych. Natomiast pod koniec czerwca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi konkurs dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem naboru będzie wsparcie inwestycji poprzez wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wnioskodawcy wciąż mogą ubiegać się o wsparcie zwrotne. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji pieniądze w ramach Mazowieckiej Pożyczki Płynnościowej na utrzymanie działalności. Dzięki Funduszom Europejskim dostępna jest pożyczka na realizację projektów innowacyjnych, a także do pozyskania są pożyczki na rewitalizację oraz termomodernizację budynków. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat  dofinansowania  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Fundusze europejskie na rozwój przedszkolaków

Od 14 czerwca 2021 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na projekty dotyczące wsparcia najmłodszych. W ramach konkursu będzie można m.in. utworzyć dodatkowe miejsca w przedszkolach, wybudować i wyposażyć plac zabaw, wdrożyć zajęcia edukacyjne rozwijające dzieci czy zaplanować specjalistyczne terapie dla dzieci z niepełnosprawnościami.  Ze wsparcia skorzystają również nauczyciele w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych. Na konkurs zarezerwowane są środki w wysokości ponad 5,7 mln zł. Konkurs będzie trwał miesiąc – od 14 czerwca do 14 lipca 2021 r.

Więcej informacji o naborze: 10.1.4 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna – RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/21

 

Wsparcie dla mazowieckich firm z sektora MŚP

Pod koniec czerwca ogłoszony zostanie konkurs dotyczący innowacji w MŚP. Środki europejskie pomogą firmom zainwestować w rozwój biznesów po okresie pandemii. Finansowanie z programu regionalnego będzie dotyczyło m.in. rozbudowy przedsiębiorstw, zmiany procesów produkcyjnych lub sposobu świadczenia usług (w tym usług elektronicznych). Możliwe będzie także pozyskanie środków na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Dofinansowanie projektów wyniesie od 400 tys. zł do nawet 4 mln zł. Wnioski będzie można składać pod koniec czerwca, a kwota dostępna w konkursie to prawie 53,2 mln zł. Nabór wniosków dla firm zostanie ogłoszony w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług”.

Więcej informacji o naborze:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/53-mln-zl-na-inwestycje-dla-mazowieckich-przedsiebiorcow-konkurs-ruszy-w-czerwcu/

 

Pożyczki płynnościowe

Jeszcze do 30 czerwca 2021 r. mazowieckie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o pożyczki płynnościowe na kwotę nawet 500 tys. zł. Cel to utrzymanie bieżącej działalności. Okres karencji może wynieść do 12 miesięcy, a czas spłaty pożyczki to maksymalnie 5 lat. Finansowanie obejmie m.in. wynagrodzenia pracowników (w tym również składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prywatne, spłatę zobowiązań handlowych, zakup półproduktów, spłatę bieżących rat kredytów, pożyczek i leasingów. Środki na pożyczki są w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczki-unijne/pozyczki-z-projektu-jeremie-2-dla-wojewodztwa-mazowieckiego/mazowiecka-pozyczka-plynnosciowa/

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy cały czas mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych) lub pożyczki dużej (od 500 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych).

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/pozyczka-na-innowacje-w-msp/

Rewitalizacja przestrzeni publicznych

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe. Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 milionów złotych, a okres spłaty – do 15 lat.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/rewitalizacja/

Pożyczki na termomodernizację

Na wsparcie zwrotne w zakresie termomodernizacji budynków mogą liczyć samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także TBS-y. Pożyczka może wynieść do 5 milionów złotych, a okres jej spłaty to nawet 20 lat. Środki będzie można przeznaczyć na m.in.: izolację cieplną budynku, wymianę okien i drzwi, montaż energooszczędnego oświetlenia, wymianę źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej, przebudowę wentylacji i klimatyzacji, wyposażenie w systemy zarządzania energią, czy też montaż odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/efektywnosc-energetyczna/

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-06-01
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-06-01

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content