[ic_wcag]

Aktualności

Fundusze europejskie wspierają edukację i rozwój sektora MŚP

Fundusze Europejskie w maju w Twoim zasięgu!

W oczekiwaniu na nowe rozdanie środków europejskich w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 przedstawiamy obecne możliwości ubiegania się o dofinansowanie z UE. Wciąż można składać wnioski na realizację projektów z zakresu zakupu sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z obszaru ZIT WOF. Sprzęt zostanie wykorzystany do prowadzenia lekcji zdalnych oraz do wdrożenia nowoczesnych form nauczania. A już pod koniec czerwca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi długo wyczekiwany konkurs dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem naboru będzie wsparcie inwestycji poprzez wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Na wnioskodawców czeka również wsparcie zwrotne. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki w ramach Mazowieckiej Pożyczki Płynnościowej na utrzymanie działalności. Dzięki Funduszom Europejskim dostępna jest pożyczka na realizację projektów innowacyjnych, a także do wzięcia są pożyczki na rewitalizację oraz termomodernizację budynków. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi możliwościami ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Fundusze europejskie na sprzęt cyfrowy dla szkół

Do 31 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wydłużył czas trwania naboru wniosków, który jest szansą dla placówek oświatowych w zakresie doposażenia w nowoczesny sprzęt komputerowo-cyfrowy wraz z oprogramowaniem. Warto składać wnioski, bo fundusze europejskie będzie można przeznaczyć m.in. na zakupy urządzeń cyfrowych, akcesoriów, urządzeń dotykowych oraz audio-wideo. Ze wsparcia skorzystają uczniowie podstawówek oraz nauczyciele. Projekty będą realizowane na terenie Warszawy i 39 okolicznych gmin. Na konkurs zarezerwowane są środki w wysokości ponad 6,8 mln zł.

Więcej informacji o naborze:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-typ-projektow-zakup-sprzetu-i-oprogramowania-do-szkol-umozliwiajacego-wprowadzenie-nowoczesnych-form-nauczania-z-wykorzystaniem-tik-oraz-zapewnienie-mozliwosci-realizacji-dzialan-eduka/

Już w czerwcu konkurs na innowacje dla MŚP

Mamy dobrą wiadomość dla mazowieckich przedsiębiorców. Już teraz zapowiadamy nabór wniosków, który pomoże firmom rozwinąć swoje biznesy po długich miesiącach pandemii. Finansowanie z funduszy unijnych obejmie rozbudowę przedsiębiorstw, zmiany procesów produkcyjnych lub sposobu świadczenia usług (w tym usług elektronicznych). Możliwe będzie także pozyskanie środków na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Dofinansowanie projektów wyniesie od 400 tys. zł do nawet 4 mln zł. Wnioski będzie można składać pod koniec czerwca, a kwota dostępna w konkursie to prawie 53,2 mln zł. Konkurs dla firm zostanie ogłoszony w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług”.

Więcej informacji o naborze:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/53-mln-zl-na-inwestycje-dla-mazowieckich-przedsiebiorcow-konkurs-ruszy-w-czerwcu/

Pożyczki płynnościowe

Jeszcze do 30 czerwca 2021 r. mazowieckie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o pożyczki płynnościowe na kwotę nawet 500 tys. zł. Cel to utrzymanie bieżącej działalności. Okres karencji może wynieść do 12 miesięcy, a czas spłaty pożyczki to maksymalnie 5 lat. Finansowanie obejmie m.in. wynagrodzenia pracowników (w tym również składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prywatne, spłatę zobowiązań handlowych, zakup półproduktów, spłatę bieżących rat kredytów, pożyczek i leasingów. Środki na pożyczki są w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczki-unijne/pozyczki-z-projektu-jeremie-2-dla-wojewodztwa-mazowieckiego/mazowiecka-pozyczka-plynnosciowa/

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy cały czas mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych) lub pożyczki dużej (od 500 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych).

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/pozyczka-na-innowacje-w-msp/

Rewitalizacja przestrzeni publicznych

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe. Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 milionów złotych, a okres spłaty – do 15 lat.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/rewitalizacja/

Pożyczki na termomodernizację

Na wsparcie zwrotne w zakresie termomodernizacji budynków mogą liczyć samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także TBS-y. Pożyczka może wynieść do 5 milionów złotych, a okres jej spłaty to nawet 20 lat. Środki będzie można przeznaczyć na m.in.: izolację cieplną budynku, wymianę okien i drzwi, montaż energooszczędnego oświetlenia, wymianę źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej, przebudowę wentylacji i klimatyzacji, wyposażenie w systemy zarządzania energią, czy też montaż odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/efektywnosc-energetyczna/

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-05-05
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-05-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content