[ic_wcag]

Aktualności

Fundusze Europejskie wspierają informatyzację i rozwój e-usług na Mazowszu

Fundusze Europejskie wspierają informatyzację na Mazowszu

Rewolucja cyfrowa, która ma miejsce w dzisiejszych czasach, spowodowała, że e-usługi w administracji publicznej odgrywają ważną rolę. Wprowadzanie e-usług to przede wszystkim ułatwienia dla mieszkańców. Większy dostęp do różnego rodzaju e-usług w administracji, w tym w ochronie zdrowia, informatyzacja placówek oświatowych, kulturalnych, medycznych to główne cele projektów realizowanych dzięki wsparciu środków europejskich. Dzisiaj, 8 czerwca obchodzony jest Dzień Informatyka, więc warto podkreślić znaczenie nowoczesnych technologii w życiu każdego z nas.

Wystarczy mieć dostęp do Internetu i już można korzystać z nowoczesnych usług cyfrowych, które pozwolą na załatwienie spraw mieszkańców oraz przedsiębiorców w formie elektronicznej. E-administracja to nowe, wygodne metody komunikacji pomiędzy obywatelami, a administracją publiczną. Załatwianie spraw urzędowych on-line zwiększa poziom satysfakcji mieszkańców i jest dogodnym rozwiązaniem dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu regionalnego wsparcie otrzymało ponad 170 projektów (91 inwestycji zostało już zakończonych), a kwota dofinansowania z UE to blisko 640 mln zł.

W ochronie zdrowia korzystamy z takich usług on-line jak:

 • e-rejestracja – usługa umożliwia sprawdzenie dostępnego terminu wybranej usługi medycznej oraz zarejestrowanie się na wizytę lekarską w wybranym terminie, w danym podmiocie leczniczym;
 • e-skierowanie – umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji świadczenia i co ważne znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni;
 • e-recepta – to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę. E-receptę można zrealizować na podstawie czterocyfrowego kodu, który otrzymamy e-mailem lub SMS-em;
 • e-korespondencja – umożliwia elektroniczną komunikację pomiędzy pacjentem a placówką. Usługa umożliwia także prowadzenie korespondencji z podmiotem leczniczym, składanie wniosków, zapytań i otrzymywanie informacji zwrotnej za pomocą e-maili;
 • e-zgody – udostępnienie pacjentom możliwości podpisywania dokumentacji medycznej oraz zgód i innych dokumentów;

W urzędach gmin, powiatów i miast od dawna korzystamy z takich usług jak: e-podatki, e-odpady, e-zezwolenia, e-przedszkole, e-rekrutacja. Wnioskodawcy za przyznane środki budują także dedykowane portale e-mieszkańca, które ułatwiają załatwianie spraw urzędowych, biznesowych lub kulturalnych.

Ważnym elementem każdego projektu są zakupy sprzętu komputerowego, koniecznego do uruchomienia e-usług, zakup oprogramowania, niezbędnych licencji, a także prace modernizacyjne serwerowni.

Efekty projektów

Ponad 90 zakończonych projektów z zakresu informatyzacji  i zwiększenia dostępności do e-usług na terenie Mazowsza to fakt, oszczędność czasu, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt komputerowy. Na liście zrealizowanych inwestycji znajduje się m.in. projekt Gminy Szelków, ponad 817 tys. dofinansowania pozwoliło wdrożyć e-usługi dla mieszkańców w Urzędzie Gminy. Fundusze europejskie pomogły także zbudować Elektroniczną platformę usług medycznych Otwarty Otwock, beneficjentem był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku, kwota dofinansowania to blisko 3 mln zł. Z kolei Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce wdrożył innowacyjny system dystrybucji leków oraz e-usługi dla pacjentów i lekarzy, kwota dofinansowania to prawie 5,5 mln zł, a system e-usług rehabilitacyjnych uruchomiło Centrum Kompleksowej Rehabilitacji z Konstancina-Jeziornej – ponad 3,1 mln zł dofinansowania z UE.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

 • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
 • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2021-06-09
 • Czas wytworzenia:
 • 2021-06-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content