[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Fundusze Europejskie wspierają innowacje. Kolejne firmy z dofinansowaniem – ogłaszamy wyniki konkursu. W tle grafika przedstawiająca dotyk dłoni człowieka i robota.

Fundusze Europejskie wspierają innowacje. Kolejne firmy z dofinansowaniem – ogłaszamy wyniki konkursu

Unia Europejska wspiera mazowieckie przedsiębiorstwa oraz rozwój rynku innowacji. W ramach naboru aż 65 firm otrzyma dofinansowanie na wdrożenie nowych bądź ulepszonych produktów i usług. Kwota przeznaczona na te działania wynosi prawie 50 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Nabór wniosków konkursowych został przeprowadzony w styczniu 2023 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 

W ramach konkursu z działania 3.3. Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, wsparcie z Unii Europejskiej o łącznej kwocie prawie 50 mln zł otrzyma 65 beneficjentów.

 

„W ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020 dofinansowanie inwestycji na rzecz wzmocnienia potencjału innowacyjnego gospodarki przekroczyło 1,5 mld zł, z czego prawie 1 mld zł trafił do sektora przedsiębiorstw. Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przyniesie dalsze możliwości rozwoju biznesu. Już w tym roku wystartują konkursy o dofinansowanie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań na rynek czy też wsparcie obszaru badawczo-rozwojowego udzielane w nowej, modułowej formule” – wskazał Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Wyniki konkursu – prawie 50 mln zł na rozwój rynku innowacji

Przedsiębiorcy korzystają z ostatnich możliwości pozyskania dofinansowania europejskiego z programu regionalnego na lata 2014-2020. Wsparcie otrzymają firmy m.in. z branży ogrodniczej, budowalnej, kosmetycznej, spożywczej czy stomatologicznej. Dofinansowanie obejmie m.in. wprowadzenie na rynek zaawansowanych materiałów aerożelowych do zastosowania w nowoczesnych produktach termoizolacyjnych oraz pojemnikach do transportowania leków, wdrożenie innowacji w zakresie badań radiologicznych czy też wykorzystanie wyników badań w produkcji zabawek dla dzieci. Realizacja projektów pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności firm.

 

Wyniki naboru znajdują się na stronie: 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22 

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Wsparcie z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 pozwoli na kontynuację dynamicznego rozwoju regionu. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą prawie 9,5 mld zł i umożliwią podniesienie innowacyjności naszego województwa, rozwój przedsiębiorczości, a także dalsze inwestycje w transformację energetyczną, ochronę środowiska, transport publiczny czy ochronę zdrowia. Wspierane będą również m.in. usługi społeczne czy doposażenie szkół.

 

Zachęcamy do zapoznawania się z harmonogramem naborów: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-06-07
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-06-07

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content