[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Fundusze Europejskie wspierają lokalne społeczności

Unia Europejska wesprze rozwój sektora ekonomii społecznej w subregionach ciechanowskim, ostrołęckim, płockim i radomskim. Dzięki dofinansowaniu powstaną nowe miejsca pracy oraz przedsiębiorstwa społeczne odpowiadające na lokalne potrzeby. Wszystko to będzie możliwe dzięki ponad 3,7 mln zł z programu regionalnego na lata 2014-2020 (RPO WM), z czego aż 3,1 mln zł to fundusze europejskie.

 

UE na rzecz mieszkańców

Działalność  stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, czy warsztatów terapii zajęciowej pełni ważną rolę w życiu lokalnych społeczności. Często są to miejsca, w których pomoc znajdą mieszkańcy z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne, żyjące w ubóstwie lub bezrobotne. I właśnie w powstawaniu
i rozwoju takich miejsc pomagają fundusze europejskie.

Do tej pory na działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej przeznaczone zostało na Mazowszu ponad 33 mln zł z Unii Europejskiej. W tym tygodniu Zarząd Województwa zdecydował o dofinansowaniu kolejnych czterech projektów w subregionach ciechanowskim, ostrołęckim, płockim i radomskim. Ponad 3,1 mln zł z funduszy europejskich pozwoli na podjęcie działań na rzecz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym –  powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Już w październiku rozpocznie się konkurs z tego zakresu dla pozostałych subregionów – dodała.

 

Razem dla lokalnych społeczności

Fundacja Fundusz Współpracy zajmie się rozwojem sektora ekonomii społecznej na terenie subregionów ciechanowskiego, radomskiego oraz ostrołęckiego. Z kolei Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego przeprowadzi działania na terenie Płocka i okolicznych powiatów. W tym celu zaplanowano zaangażowanie lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy oraz firm. Wszystko po to, aby możliwe było tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lub zupełnie nowych organizacjach.  Pomoc obejmie udzielanie dotacji, a także wsparcie doradcze na etapie zakładania działalności i jej rozwoju. W każdym z subregionów powstaną grupy inicjatywne, których członkowie wspólnie wypracują założenia nowych organizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową dofinansowanych projektów z działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej (konkurs nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-08-19
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-08-19

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content