[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się napis: Europejski Rok Młodzieży 2022; Fundusze Europejskie wspierają młodzież. Zdjęcie przedstawia młodych ludzi składających wspólnie dłonie.

Fundusze Europejskie wspierają młodzież!

Fundusze Europejskie przyczyniają się do wyrównania szans młodzieży ze wszystkich środowisk. Dzięki dofinansowaniom unijnym powstało wiele placówek, które oferują młodym ludziom szereg zajęć edukacyjnych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, jak wycieczki czy wyjścia do instytucji kultury. Zobacz, jak wiele ciekawych inicjatyw powstało dzięki funduszom europejskim.

Wsparcie dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. By zrealizować ten cel organizowane są różne aktywności jak np. kursy doszkalające, działania integracyjne. Jednym z takich miejsc jest powstała dzięki funduszom europejskim Świetlica Socjoterapeutyczna „Bezpieczna Przystań” zlokalizowana na osiedlu socjalnym w Radomiu. W placówce wsparcie otrzymują dzieci i młodzież do 17 roku życia, sprawiający problemy wychowawcze lub edukacyjne. Świetlica obejmuje opieką dzieci i młodzież w dni powszednie i oferuje alternatywne, rozwijające sposoby spędzenia wolnego czasu. Ponadto placówka oferuje bezpłatne posiłki, zajęcia socjoterapeutyczne, codzienną pomoc w odrabianiu lekcji, a także pomoc psychologiczną. Na ten cel przeznaczono ponad 350 tys. zł.

Szereg działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży wdrożono także w Gminie Wiązowna. W ramach projektu nie tylko rozszerzono ofertę wsparcia dziennego 2 istniejących świetlic środowiskowych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, ale także utworzono nową świetlicę dla 20 dzieci, Klub Młodzieżowy dla osób w wieku 15-20 lat oraz grupę podwórkową „Młodzieżowe Centrum Kompetencji”. Działania te umożliwią propagowanie wśród młodzieży postaw prospołecznych. W ramach aktywności przewidziano atrakcje kulturalne: wyjazdy do kina, teatru, wyjazdy integracyjne, socjoterapię i spotkania z psychologiem, a także zajęcia z doradca zawodowym dla młodzieży. Realizacja tych działań wyniosła 1,2 mln zł.

Z kolei w gminie Michałowice dzięki funduszom europejskim rozwinięto istniejącą Placówkę Wsparcia Dziennego poprzez rozszerzenie oferty wsparcia dla 24 uczestników, wydłużenie funkcjonowania placówki do 5 dni w tygodniu oraz utworzenie nowych miejsc w placówce dla 16 nowych uczestników. W Klubie „Świetliki” organizowane są zajęcia wspomagające naukę, w tym językowe i informatyczne, a także zajęcia rozwijające zdolności, wyjścia do kina, teatru, muzeum czy kolonie letnie. Istnieje możliwość skorzystania także z warsztatów dla opiekunów w ramach Akademii Dobrego Rodzica. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 370 tys. zł.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-04-05
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-04-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content