[ic_wcag]

Aktualności

Fundusze Europejskie wspierają ochronę zdrowia i życia mieszkańców Mazowsza

W maju świętujemy 18 lat w Unii Europejskiej. Jak bardzo zmieniło się nasze województwo, widać na każdym kroku. Dzięki środkom unijnym poprawiła się jakość i dostępność w obszarze zdrowia. Rozwój diagnostyki i leczenia chorób, remonty szpitali, zakupy nowoczesnych urządzeń medycznych i karetek to były główne cele realizowanych projektów z programów regionalnych. Fundusze Europejskie pomogły także w walce z pandemią COVID-19.

Fundusze Europejskie już 18 rok wspierają sektor ochrony zdrowia w Polsce i na Mazowszu. Dzięki temu szpitale stały się placówkami nowoczesnymi, wyposażonymi w najlepszą aparaturę medyczną. Poprawiła się także dostępność oraz poziom leczenia pacjentów. Powstały specjalistyczne oddziały np. kardiologiczne, onkologiczne, rehabilitacyjne. Wdrożone zostały e-usługi, które skracają kolejki do lekarzy i ułatwiają życie pacjentom. Trzeba jednak podkreślić, że większość inwestycji nie zostałaby zrealizowana, gdyby nie unijne dofinansowanie.

eFEkt UE  w ochronie zdrowia

Na zdrowotnej mapie Mazowsza, znajdziemy około 80 placówek medycznych, które otrzymały dofinansowanie z UE. Są to szpitale, instytuty, przychodnie specjalistyczne, stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.  Zrealizowane projekty dotyczyły m.in. rozbudowy szpitali oraz doposażenia oddziałów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Powstawały też nowe oddziały, np. kardiologiczne, onkologiczne czy rehabilitacyjne. Dzięki pieniądzom z programów regionalnych udało się kupić ok. 5 tysięcy nowoczesnych urządzeń medycznych. Wykorzystywany on jest do diagnostyki, leczenia chorób i przeprowadzania, często skomplikowanych operacji, a także do wykonywania dializ. Niewątpliwie fundusze europejskie zmieniły standard leczenia i przyczyniły się do wdrażania najnowszych, medycznych technologii.

Warto również podkreślić, że obszarem wsparcia Unii Europejskiej są także projekty wynikające z Regionalnych Programów Zdrowotnych organizowanych przez Samorząd Mazowsza. Wśród nich są na przykład działania w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci, program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy, rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

Projekty zdrowotne na Mazowszu

W każdym subregionie województwa znajdziemy placówki medyczne, które otrzymały wsparcie w ramach funduszy europejskich.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzymał dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii. Dzięki temu pacjenci z regionu nie muszą jechać do oddalonych ośrodków, np. do Warszawy i na miejscu podejmują diagnostykę oraz leczenie. Natomiast Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego wybudował pawilon ginekologiczno-położniczy. W ramach projektu zakupiono m.in. łóżka szpitalne, łóżka porodowe, stoły do pielęgnacji noworodków, fotele ginekologiczne, inkubatory, aparaty USG, RTG i EKG, respiratory dla noworodków, stoły operacyjne. Szpital zapewnia swoim pacjentkom wysoki standard i bezpieczeństwo podczas porodów, leczenia czy dłuższej hospitalizacji. Kolejnym przykładem są projekty zrealizowane w Nowym Mieście nad Pilicą. Fundusze Europejskie pomogły także wyposażyć Oddział Kardiologiczny, kupiono aparaturę i sprzęt medyczny przeznaczony do diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Wykonywane są tutaj zabiegi implantacji oraz diagnostyki zaburzeń rytmu, niewydolności serca i innych chorób kardiologicznych. Realizacja projektu poprawiła dostępność pacjentów do świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacji kardiologicznej.

Fundusze europejskie pomogły w zakupach sprzętu medycznego i rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Udało się także rozbudować tam Izbę Przyjęć. Mieszkańcy Wsoli (gmina Jedlińsk) od lat korzystają z nowo wybudowanego Ośrodka Zdrowia, a dodatkowo w regionie prężnie rozwijają się e-usługi w placówkach medycznych. Wsparcie skierowane było do aptek szpitalnych  w ramach projektu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów.

Efekty funduszy europejskich znajdziemy także w regionie płockim. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zrealizował projekt dotyczący budowy dwukondygnacyjnego pawilonu, w którym zlokalizowane zostały takie oddziały jak: Neurologiczny, Nefrologiczny z Ośrodkiem Dializ, Dziecięcy, Onkologiczny oraz Apteka Zakładowa i Zakład Bakteriologii. Ta potrzebna inwestycja zmieniła jakość hospitalizacji w Płocku. Kolejny projekt to zakupy specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego. Jest on wykorzystywany do diagnostyki i leczenia chorób oraz leczenia pacjentów znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Dzięki nowej aparaturze medycznej lekarze wykonują więcej zabiegów, co w efekcie skraca  czas oczekiwania na specjalistyczne badania. Sprzęt trafił do oddziałów: Kardiologicznego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Nefrologicznego, Ginekologiczno – Położniczego, Neonatologicznego, Dziecięcego, Ratunkowego, Neurologicznego, Wewnętrznego, Onkologicznego, I i II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, a także na Blok Operacyjny oraz do poradni specjalistycznych.

Działania w ochronie zdrowia widzimy także w szpitalu w Płońsku. Środki z UE pomogły kupić ponad 100 sztuk sprzętu i aparatury medycznej. Służy on do diagnostyki pacjentów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, z chorobami układu krążenia, układu oddechowego oraz z chorobami kostno-stawowo-mięśniowymi. Dodatkowo, dzięki funduszom europejskim, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie wykonał niezbędne prace remontowe, kupił specjalistyczny sprzęt do wykrywania i leczenia nowotworów, chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, układu kostno- stawowego i mięśniowego. Mieszkańcy regionu otrzymują profesjonalną  pomoc, są zaopiekowani i zdrowsi.

A co zmieniło się dla pacjentów w regionie siedleckim? Jedną z ważniejszych i zrealizowanych potrzeb była budowa Ośrodka Onkologii, wsparcie kardiologii, a także zakup wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich w udało się stworzyć miejsce nowoczesne, profesjonalne i co ważne, przyjazne pacjentom w trudnym czasie hospitalizacji. Siedlecki Ośrodek Onkologii zapewnia profilaktykę i wczesne wykrywanie nowotworów na bazie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, systemowe leczenie nowotworów, radioterapię, badania i terapię izotopową oraz chirurgię onkologiczną. Ośrodek dysponuje nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem (np. mammograf,  aparaty USG, stół do biopsji, skaner PET-CT, rezonans magnetyczny), co zapewnia kompleksowe leczenie pacjenta onkologicznego. Wsparcie trafiło także do SPZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. Natomiast Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zainwestował środki unijne w budowę sieci komputerowej, zakup i wdrożenie pakietu InfoMedica, a także stworzenie interaktywnej strony internetowej szpitala. System ujednolicił dokumentację medyczną szpitala, wprowadzono automatyzację analiz statystycznych, uszczelniono system dystrybucji leków, a także ewidencję i dystrybucję leków na oddziały i przychodnie przyszpitalne.

Pacjenci z północnego Mazowsza korzystają z nowoutworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, który powstał przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu funduszy europejskich i polegała na zakupie nowoczesnego sprzętu, m.in. kardiomonitory, system do monitorowania telemetrycznego, aparaty EKG, defibrylatory, echokardiografy, stację diagnostyczną oraz system wysiłkowy. Sale rehabilitacyjne zostały wyposażone, a Pracownia Elektrofizjologii przeszła modernizację. Dla wygody i komfortu pacjentów, w Ośrodku powstał pokój odpoczynku, muzykoterapii i edukacji. O wyższy standard i nowoczesne leczenie zawalczył także SP ZZOZ W Wyszkowie. Dzięki funduszom europejskim udało się wiele zrobić, np. przeprowadzić termomodernizację trzech budynków szpitala, zakupić nowoczesny sprzęt medyczny, wyposażyć Oddział Kardiologiczny i Wewnętrzny, a także wdrożyć e-usługi. Pacjenci z regionu leczą się w nowoczesnej placówce, wprowadzono udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki projektom dofinansowanym z UE, lekarze np. z Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie wprowadzili innowacyjne metody leczenia mózgu, a Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w ramach diagnostyki, zbadał słuch u ponad 48 tys. uczniów z mazowieckich szkół podstawowych. Kolejna placówka – Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Szpital Tworkowski) utworzył nowoczesną Izbę przyjęć oraz Oddział Przyjęciowy. Zwiększono komfort i poprawiono warunki przyjęcia i hospitalizacji pacjentów, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Przystosowano obiekt dla osób z niepełnosprawnościami.

Ogromne wsparcie w ramach funduszy z UE otrzymał też projekt dotyczący wyposażenia w aparaty i urządzenia medyczne oraz dostosowanie stanu technicznego do możliwości rozpoczęcia funkcjonowania pierwszej w Polsce Kliniki „Budzik” dla dzieci w śpiączce. Nowoczesna baza diagnostyczna, terapeutyczna i rehabilitacyjna, jaka jest dostępna w Klinice w Międzylesiu pomaga małym pacjentom obudzić się w wrócić do życia.

Dzięki środkom europejskim z programów regionalnych udało się stworzyć na Mazowszu najnowocześniejsze centra i oddziały zaawansowanego leczenia różnych schorzeń i zaburzeń.

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-05-19
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-05-19

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content