[ic_wcag]

Aktualności

Grafika z hasłem „Fundusze Europejskie wspierają rozwój cyfryzacji na Uniwersytecie Warszawskim: - opracowanie i wdrożenie 10 zintegrowanych e-usług

Fundusze Europejskie wspierają rozwój e-usług na Uniwersytecie Warszawskim

Usługi cyfrowe to dzisiaj standard. Ułatwiają nam codziennie funkcjonowanie – załatwianie spraw urzędowych, zdrowotnych, a także edukacyjnych. Dzięki funduszom europejskim Uniwersytet Warszawski wprowadził aż 10 zintegrowanych e-usług skierowanych do studentów i kadry naukowej. Elektroniczna rejestracja na zajęcia, uniwersytecki system e-portfolio dla studentów czy e-wypożyczalnia – m.in. z takich udogodnień korzystają studenci, doktoranci, pracownicy uczelni, kandydaci na studia, a także uczestnicy kursów organizowanych przez uczelnię. Ponadto z rozwiązań opracowanych przez Uniwersytet Warszawski korzystają także jednostki akademickie z innych miast. Zobacz, jakie innowacyjne e-usługi oferuje uczelnia dzięki funduszom europejskim z programu regionalnego.

Rozwój e-usług na Uniwersytecie Warszawskim

Projekt: „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” został zrealizowany przy współpracy trzech jednostek dydaktycznych UW: Centrum Kompetencji Cyfrowych, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydziału Zarządzania. W ramach projektu opracowano i wdrożono 10 zintegrowanych e-usług, w tym:

 • e-rekrutację kandydatów na studia;
 • rekrutację kandydatów na studia jako usługa w chmurze,
 • moduł w elektronicznym systemie rekrutacji wspierający mobilność studentów i pracowników;
 • aplikację mobilną dla studentów i pracowników, zawierająca funkcjonalność USOSweb (Internetowy System Obsługi Studentów);
 • uniwersytecki system e-portfolio (rozbudowane elektroniczne CV);
 • elektroniczne wnioski o akademik, stypendia rektora czy pomoc socjalną);
 • system do wideokonferencji i webinariów w e-nauczaniu, dobudowany do istniejącej platformy e-learningowej;
 • platformę edukacyjną, popularyzującą naukę i wspierającą współpracę uczelni ze szkołami średnimi;
 • e-wypożyczalnię (zawierająca 10 tys. zdigitalizowanych publikacji);
 • wirtualne laboratoria komputerowe (m.in. do prowadzenia badań na odległość).

Wiele z wymienionych usług stanowiło nieoceniane wsparcie podczas edukacji zdalnej w trakcie pandemii. Do jednej z ciekawszych cyfrowych innowacji należy wirtualne laboratorium, które dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii umożliwia studentom łączenie się z dowolnego miejsca ze stacjonarnym laboratorium. Ciekawym pomysłem było również wdrożenie systemu e-portfolio, czyli rozbudowanych, elektronicznych CV, umożliwiających studentom zamieszczanie w systemie swoich osiągnięć. Ponadto platforma pozwala śledzić zawodowe losy absolwentów. Ogromnym ułatwieniem dla studentów i kadry administracyjnej uczelni było także wprowadzenie usług z zakresu administracji, jak rekrutacja na studia czy przedłużanie ważności legitymacji.

Tytuł projektu: e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego, związanych z edukacją

Beneficjent: Uniwersytet Warszawski

Całkowita wartość projektu: 4 003 927,79 zł

Kwota dofinansowania: 2 560 170,57 zł

Działanie: 2.1. E-usługi


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Wytwarzający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Czas udostępnienia:
 • 2022-05-24
 • Czas wytworzenia:
 • 2022-05-24

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content