[ic_wcag]

Aktualności

Fundusze Europejskie wspierają rozwój mazowieckich przedszkolaków – ogłaszamy wyniki konkursu

Rozwój dzieci, a jednocześnie sprzyjanie aktywności zawodowej ich rodziców to główne cele edukacji przedszkolnej. I właśnie w zwiększaniu oferty dla przedszkolaków pomagają fundusze europejskie z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020. W tym tygodniu Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przyznaniu dodatkowych środków na dofinansowanie kolejnych działań z tego obszaru. Dzięki ponad 13 mln zł
z Unii Europejskiej wsparcie otrzyma aż 39 projektów realizowanych w publicznych i prywatnych placówkach. 

Dostęp do edukacji przedszkolnej jest szansą na wszechstronny rozwój dzieci. Dzieje się tak dzięki zajęciom edukacyjnym, ale również kontaktom z rówieśnikami. Do tej pory w programie regionalnym wsparciem objętych zostało 4,6 tys. miejsc wychowania przedszkolnego. Dzięki zwiększeniu puli środków na dofinansowanie dodatkowych 39 projektów z listy rankingowej, w sumie w konkursie pomoc uzyska 51 działań realizowanych w publicznych
i prywatnych placówkach.

Ponad 1 tys. dzieci skorzysta z miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w ramach konkursu, a 3,4 tys. weźmie udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Będzie to wsparcie w szczególnie intensywnym momencie rozwoju najmłodszych mieszkańców, a jednocześnie duże ułatwienie dla rodziców w podejmowaniu lub kontynuacji pracy zawodowej. Już od 14 czerwca rozpocznie się kolejny konkurs z tego zakresu – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Z pomocy finansowej skorzystają publiczne przedszkola z Warszawy, Płocka, Żyrardowa, Piastowa, gmin Klembów, Raszyn, Wieliszew, Miastków Kościelny, a także wiele prywatnych placówek edukacyjnych. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie kolejnych miejsc opieki dla kilkulatków w istniejących już ośrodkach, w tym również dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Będzie też możliwe wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne czy zabawki. Wsparcie pozwoli na rozszerzenie oferty zajęć rozwijających najmłodszych mieszkańców i sprzyjających wyrównywaniu szans edukacyjnych. Kluczową rolę w całym procesie odgrywają nauczyciele, dlatego do nich zostanie skierowana oferta podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów dofinansowanych w ramach konkursu z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna (konkurs nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20).

 

Kolejny konkurs z zakresu edukacji przedszkolnej odbędzie się od 14 czerwca do 14 lipca 2021 roku, a wnioski o pomoc z Unii Europejskiej będą mogły składać organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

 • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
 • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2021-05-28
 • Czas wytworzenia:
 • 2021-05-28

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content