[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie zmieniają mazowiecką edukację. Wsparcie kierowane do nauczycieli to realne działania UE. W tle widać nauczycielkę, która dostaje kwiaty od swoich uczniów.

Fundusze Europejskie zmieniają mazowiecką edukację

Dzień Edukacji Narodowej to święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. To szczególny dzień we wszystkich placówkach edukacyjnych. To także okazja do podziękowania nauczycielom za przekazywanie wiedzy, za wychowanie i prowadzenie przez trudny świat edukacji. Ważną rolę w rozwoju edukacji odgrywają fundusze europejskie. Od 18 lat miliony euro przekazywane jest m.in. na wsparcie szkół, przedszkoli i uczelni wyższych, na podniesienie jakości nauczania oraz na zwiększenie kompetencji nauczycieli. Z efektów działań Unii Europejskiej korzystają dzieci, uczniowie, nauczyciele, studenci i każda osoba związana z edukacją.

 

Mazowieckie stawia na edukację

Fundusze europejskie zmieniły poziom i jakość kształcenia. W każdym regionie Mazowsza znajdziemy szkoły i przedszkola, w których realizowane były projekty. Nie osiągnęlibyśmy takiego postępu w edukacji, gdyby nie członkostwo w Unii Europejskiej.

 

Wsparcie kadry pedagogicznej

Fundusze europejskie pomagają nauczycielom w zakresie podnoszenia swoich kompetencji. Możliwości to np. udział w kursach uzupełniających czy podjęcie nauki na studiach podyplomowych, a także warsztaty z kompetencji cyfrowych. Zdobyte umiejętności ułatwiają później pracę z dziećmi, zarówno tymi uzdolnionymi, jak i tymi z niepełnosprawnościami lub mającymi trudności w nauce.

 

Efekty działań

Budowy nowych szkół i przedszkoli, hal sportowych, basenów wpłynęły na dostępność dzieci i młodzieży do edukacji, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Więcej miejsc do uprawiania sportu to lepsze zdrowie. Do szkół trafiał nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz multimedialne pomoce dydaktyczne. Dzięki temu uczniowie korzystają z innowacyjnych form nauczania wykorzystując technologie cyfrowe. Fundusze europejski nie zawiodły także w pandemii COVID-19, zapewniając uczniom edukację zdalną. W szkołach, których stan techniczny nie był najlepszy, przeprowadzono remonty dbając o bezpieczeństwo i komfort uczniów oraz nauczycieli i wszystkich pracowników.

Specjalne programy edukacyjne realizowane w szkołach rozwijają wśród uczniów kompetencje niezbędne na rynku pracy. Uczniowie mają szansę uczestniczyć w zajęciach uczących języka obcego, kreatywności, innowacyjności przedsiębiorczości, umiejętności pracy w zespole. Ważne są też zajęcia z matematyki oraz przyrodnicze. Wsparcie kierowane też było do szkół zawodowych. Wszystkie działania realizowane dzięki funduszom z UE wpłynęły na wyższą jakość kształcenia młodzieży. Polski uczeń, jako obywatel Unii Europejskiej może korzystać ze wszystkich możliwości i programów edukacyjnych, jakie są dostępne.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-10-14
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-10-14

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content