[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis WOW! To już 18 lat w Unii Europejskiej? Fundusze Europejskie zmieniły jakość edukacji w mazowieckich szkołach. W tle widać chłopca patrzącego na duży, multimedialny ekran komputerowy.

Fundusze Europejskie zmieniły jakość edukacji w mazowieckich szkołach

Rocznica 18 lat w Unii Europejskiej to czas podsumowań i refleksji. Pieniądze z funduszy europejskich pomogły w rozwoju edukacji przedszkolnej, szkolnej, zawodowej, a także wspierały uczelnie wyższe i instytuty. Do placówek trafiały miliony euro na zakup sprzętu i oprogramowania, a także na zakup pomocy dydaktycznych. Uczniowie korzystali z programów edukacyjnych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, nauki języków obcych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Środki z UE pomogły także przystosować szkoły do prowadzenia edukacji zdalnej podczas pandemii COVID-19.

Fundusze europejskie mocno wspierają system edukacji. Przez 18 lat członkostwa w Unii Europejskiej zmieniła się jakość nauczania i podejście do ucznia. Udało się zrealizować m.in. programy rozwijające kompetencje uczniów, w ramach których odbyły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające umiejętności, koła zainteresowań, a także wycieczki edukacyjne. Dzięki funduszom europejskim, szkoły  zawodowe oraz branżowe mogły wyposażać swoje pracownie lub warsztaty szkolne, oferując uczniom praktyczną naukę zawodu na wysokim poziomie.

Ponad tysiąc mazowieckich szkół otrzymało nowoczesny sprzęt komputerowy, tablice i stanowiska multimedialne, a także pomoce dydaktyczne oraz wdrażały programy edukacyjne czy lingwistyczne. W ramach programów regionalnych w wielu mazowieckich gminach powstały przedszkola i żłobki. Ze wsparcia korzystali także nauczyciele, uzupełniali swoje wykształcenie na studiach podyplomowych, brali udział w specjalistycznych kursach. Pomoc kierowana była zarówno do dzieci z niepełnosprawnościami, jak i do młodzieży uzdolnionej.

eFEkt UE  w edukacji

Edukacja to ważna sprawa. Dzięki projektom zrealizowanym i dofinansowanym ze środków europejskich, udało się  poprawić warunki nauczania na Mazowszu. W każdym subregionie województwa znajdziemy placówki oświatowe, które otrzymały wsparcie w ramach funduszy europejskich.

Powstało wiele szkół i hal sportowych. W subregionie radomskim, na przykład gmina Jedlińsk zrealizowała inwestycję polegającą na budowie Szkoły Podstawowej w Bierwcach. Placówka została wybudowana na miarę XXI wieku, uczy się w niej ponad  100 uczniów. W szkole funkcjonuje siedem sal lekcyjnych, zerówka, sala komputerowa, nowoczesna sala gimnastyczna, stołówka i biblioteka. W Ligowie (powiat sierpecki) udało się rozbudować i przebudować Szkołę Podstawową wraz z salą gimnastyczną, a w miejscowości Chodkowo (powiat płocki) wybudować kompleks sportowo-oświatowy.

W regionie ostrołęckim powstało m.in. Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele, w Kadzidle dzieci, młodzież i wszyscy mieszkańcy korzystają z wybudowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, a uczniowie z gminy Lelis korzystają z przebudowanych boisk przy Zespole Szkół w Lelisie. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie natomiast za przyznane fundusze rozbudowała kampus i zmodernizowała wyposażenie IT.

Fundusze europejskie pomogły zrealizować wiele programów podnoszących jakość kształcenia. Były to m.in. warsztaty filmowe dla młodzieży w gminie Łyse, treningi kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich, programy wczesnej edukacji skierowany do uczniów kl. III Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu. Powiat Legionowski w ramach swojego projektu wspierał rozwój przedszkolaków z autyzmem oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. Gmina Wołomin postawiła na cyfrową edukację realizując projekty w Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie oraz w Szkołach Podstawowych w Starych Grabiach i w Ossowie. Ze wsparcia skorzystało 226 uczniów, którzy na zajęciach dodatkowych rozwijali kompetencje kluczowe, które w przyszłości ułatwią znalezienie pracy. Priorytetem była nauka przedmiotów przyrodniczo-matematycznych oraz nauka matematyki metodą eksperymentu. Wszystkie szkoły zostały doposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne, narzędzia technologiczno-informacyjne, programy logopedyczne a dla szkoły w Wołominie wnioskodawca kupił kabinę do terapii sensorycznej.

Skuteczne kształcenie zawodowe, odpowiadające na potrzeby zmieniającego się rynku pracy to klucz do sukcesu. Projekty były realizowane m.in.  w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w Karczewie, w szkołach zawodowych Radomiu i Nowym Mieście nad Pilicą, w których uczniowie zdobywają zawody technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich.

Efekty funduszy europejskich znajdziemy także w regionie ciechanowskim. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie wzmacniali  swoje kompetencje kluczowe takie jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole czy umiejętność rozumienia.

Środki z UE trafiły do szkół podstawowych w Brzózem, w Hucie Mińskiej, w Mariance, w Janowie, w Stojadłach, Starej Niedziałce i w Zamieniu. Było to wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne niezbędne do realizacji programów nauczania. Sprzęt wykorzystywany jest np. do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji.

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych to projekt realizowany przez Województwo Mazowieckie poprzez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dzięki funduszom europejskim tysiące uczniów otrzymuje wsparcie finansowe. Stypendium motywuje uczniów do pogłębiania wiedzy, może być przeznaczone na zakup m.in. sprzętu komputerowego, fachowej literatury, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie udziału w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystania z Internetu.

Fundusze dla ludzi

Skala pomocy w obszarze edukacji sięga milionów euro, a lista działań, które są realizowane niemal w każdym mieście, gminie i powiecie województwa długa. Nie sposób wymienić wszystkich projektów, natomiast trzeba podkreślić, że bez funduszy europejskich nie osiągnęlibyśmy takiego efektu i poziomu w kształceniu dzieci i młodzieży w mazowieckich szkołach.

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-05-26
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-05-26

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content