[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie zmieniły służbę zdrowia na Mazowszu. W tle widać lekarzy.

Fundusze Europejskie zmieniły służbę zdrowia na Mazowszu

Europa nieustannie dąży, aby być regionem o silnym wymiarze społecznym. Zdrowie mieszkańców jest priorytetem, dlatego środki europejskie tak mocno wspierają ten obszar. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dnia Zdrowia i podkreślamy rolę Funduszy Europejskich w rozwój innowacji w  medycynie, w diagnostyce i leczeniu chorób, w tym rzadkich i ciężkich. Mazowieckie szpitale, dzięki wsparciu z UE, stały się placówkami doposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt, a instytuty oraz uniwersytety medyczne mogą badać i opracowywać nowe technologie, które wykorzystywane są w leczeniu pacjentów.    

 

Motywem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2023 jest hasło „zdrowie dla wszystkich”. Jednym z elementów dobrego zdrowia jest profilaktyka, aktywność fizyczna, dieta, unikanie alkoholu. A jeśli już pojawi się choroba czy potrzeba operacji, potrzeba wykształconych lekarzy i pielęgniarek oraz nowoczesnego sprzętu medycznego, dobrze wyposażonych karetek pogotowia i dostępności w placówkach medycznych.

 

Szlachetne zdrowie

Pieniądze z programów regionalnych pomogły już w zakupach nowoczesnych urządzeń medycznych, takich jak tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, aparaty USG, sprzęt do diagnostyki i badań. Inwestycje w nowoczesne aparatury to nowe możliwości na poszerzanie diagnostyki i leczenia wielu chorób, np. kardiologicznych, chirurgicznych czy ginekologicznych.

Na ratunek pacjentom codziennie wyjeżdżają nowe karetki wyposażone tak, aby już w drodze do szpitala, ratować życie i zdrowie chorego. Fundusze europejskie pomogły także w budowie oraz przebudowie szpitali w tworzeniu nowych oddziałów np. kardiologicznych, onkologicznych, rehabilitacyjnych. Realizowane projekty dotyczyły również termomodernizacji szpitali i przychodni. Takie działania dają wieloletnie efekty, m.in. oszczędności finansowe, zmniejszenie zużycia energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej, straty ciepła na bieżąco są redukowane, a montaż instalacji OZE pozwoliły zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej. Wszyscy korzystają.

Niemal w każdym regionie województwa znajduje się placówka medyczna, która skorzystała z funduszy europejskich, pacjenci mają lepszy dostęp zaawansowanych metod diagnostyki i leczenia. Fundusze Europejskie pomogły także w walce z pandemią COVID-19.

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Nowa perspektywa finansowa otworzyła kolejne możliwości rozwoju służby zdrowia. Potrzeby są wciąż ogromne, Polacy żyją coraz dłużej, ale wyzwaniem jest starzejące się społeczeństwo. Program FEM 2021-2027 przewiduje wsparcie zdrowia m.in. w ramach Priorytetu V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług   społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-04-07
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-04-07

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content