[ic_wcag]

Aktualności

1. Władze Zarządu Województwa oraz Gminy Wyszków z pamiątkowym czekiem na kwotę ponad 743 tys. zł z Unii Europejskiej, która zostanie przeznaczona na renowację zabytkowego parku w Wyszkowie

Gmina Czerwonka stawia na ekologię a Wyszków na turystykę dzięki Funduszom Europejskim

Termomodernizacja budynków w Gminie Czerwonka czy modernizacja i renowacja zabytkowego parku w Wyszkowie – to inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu z UE. Zarząd województwa mazowieckiego przyznał na te działania ponad 1,6 mln zł z programu regionalnego (RPO WM 2014-2020). Dziś umowy podpisali członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

Termomodernizacja budynków: Urzędu Gminy Czerwonka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świetlicy wiejskiej Janopole

Dzięki środkom z UE budynki gminne przejdą modernizację energetyczną. W ramach inwestycji w budynku urzędu gminy stary system ogrzewania zostanie zastąpiony pompami ciepła, co pozwoli znacznie obniżyć koszty jego eksploatacji. W trzech budynkach zostanie także ocieplony dach i ściany zewnętrzne. Dodatkowo, w budynku urzędu i GOPS zostaną docieplone ściany, wymienione okna oraz oprawy oświetleniowe na oprawy LED. Ponadto w urzędzie gminy i świetlicy zostanie zastosowana instalacja fotowoltaiczna.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia kosztów ogrzewania i eksploatacji budynków, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz ograniczy emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Budynki zyskają nową estetykę i poprawi się komfort ich użytkowania.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwonka

Beneficjent: Gmina Czerwonka

Całkowita wartość projektu: 1 424 944,52 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 926 812,36 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Modernizacja i renowacja zabytkowego parku w Wyszkowie

Dzięki pracom modernizacyjnym i renowacyjnym w zabytkowym parku zostaną utworzone trzy strefy tematyczne: gospodarczego Wyszkowa, Jerzego Różyckiego i zdrowia. Na odrestaurowanym murku powstaną tablice z ciekawostkami na temat wyszkowskiego przemysłu wraz z ich digitalizacją. Wzdłuż alejek usytuowane zostaną rzeźby wiewiórek z brązu. Każda z nich będzie posiadała charakterystyczny element związany z historycznymi przedsiębiorstwami. W strefie Jerzego Różyckiego pojawi się makieta z brązu przedstawiająca budynek szkoły do której uczęszczał Różycki wraz z przedstawieniem go w wirtualnej rzeczywistości. W parku wybudowana zostanie także tężnia solankowa wraz elementami architektury parkowej. Zostanie zamontowany także infokiosk, w którym dostępne będą wszystkie informacje dotyczące poszczególnych stref zabytkowego parku.

Tytuł projektu: Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II

Beneficjent: Gmina Wyszków

Całkowita wartość projektu: 1 161 293,25 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 743 849,13 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-07-16
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-07-16

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content