[ic_wcag]

Aktualności

Gmina Łosice stawia na termomodernizację

Duże zmiany czekają Urząd Miasta i Gminy w Łosicach oraz Łosicki Domu Kultury. To już kolejne budynki na mapie Mazowsza, które dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich przejdą termomodernizację. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego inwestycje otrzymają blisko 980 tys. zł  wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz oraz skarbnik Marta Stasiuk. Projekt będzie finansowany ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

W ramach projektu stropodachy budynków zostaną docieplone i pokryte papą termozgrzewalną. Ponadto wymienione będą drzwi wejściowe oraz oświetlenie na energooszczędne typu LED. Planowane są także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana grzejników na nowe z zaworami termostatycznymi i montaż ciepłomierzy. Poza tym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Łosice stary kocioł węglowy zostanie wymieniony na instalację gazową, a w Łosickim Domu Kultury  zostanie wykonana nowa kotłownia opalana gazem ziemnym wysokometanowym. Ponadto na budynkach zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

Kompleksowa termomodernizacja budynków spowoduje ograniczenie zużycia energii oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania. Poprawie ulegnie komfort przebywania w tych obiektach – pracowników i interesantów. Zmniejszy się również zanieczyszczenie powietrza, co wpłynie pozytywnie na zdrowie wszystkich mieszkańców.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach oraz Łosickiego Domu Kultury

Beneficjent: Miasto i Gmina Łosice

Całkowita wartość projektu: 1 537 783,23 zł

Kwota dofinansowania: 978 173,71 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-06-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-06-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content