[ic_wcag]

Aktualności

Wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz beneficjenci: Artur Ludew – Burmistrz Gminy Szydłowiec i Iwona Czarnota – Skarbnika Gminy Szydłowiec podczas podpisania umowy na termomodernizację budynku przedszkola samorządowego nr 2 „Mali Odkrywcy” z oddziałami integracyjnymi w Szydłowcu foto: Dominika Adamiec

Gmina Szydłowiec stawia na ekologię. Pomogą fundusze europejskie

Przedszkole samorządowe nr 2  „Mali Odkrywcy” z oddziałami integracyjnymi w Szydłowcu przejdzie termomodernizację. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego Gmina Szydłowiec otrzyma prawie 700 tys. zł dofinansowania w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020. Dzisiaj umowę w tej sprawie podpisał wicemarszałek  województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz burmistrz gminy Szydłowiec Artur Ludew i skarbnik Iwona Czarnota.

W ramach inwestycji zaplanowano termomodernizację ścian zewnętrznych, ścian piwnic wraz z demontażem istniejących izolacji i okładzin cokołowych, termicznych i wilgociowych.  W piwnicach wymienione zostaną okna i ich naświetlenie oraz przeprowadzone zostaną prace budowlane związane z modernizacją węzła cieplnego. Ociepleniu zostaną poddane ściany nadziemia, zdemontowana zostanie istniejąca izolacja
i okładziny ścian szczytowych. W budynku wymienione zostaną okna, drzwi, parapety, instalacja odgromowa, a rury spustowe zostaną zdemontowane. Pokrycie dachu zostanie zmienione i poddane termomodernizacji Zmodernizowany zostanie węzeł cieplny centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Zamontowane zostaną nowe grzejniki z zaworami termostatycznymi. Modernizacji zostanie poddane również oświetlenie budynku- zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.

Dzięki inwestycji zmniejszone zostanie roczne zapotrzebowanie na energię i koszty eksploatacji budynku. Poprawi się również komfort i warunki pracy zarówno pracowników, jak i użytkowników przedszkola.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego nr 2 „Mali Odkrywcy” z oddziałami integracyjnymi w Szydłowcu

Beneficjent: Gmina Szydłowiec

Całkowita wartość projektu: 1 088 174, 01 zł

Kwota dofinansowania: 697 426, 79 zł

Działanie:  12.1 REACT – EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-03-28
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-03-28

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content